Garage, udhus o.lign.

Regler for udhusbygninger
Garage med bil

Inden du går i gang med dine byggeplaner, har du mulighed for at booke en tid til vejledning.

Hvis du har spørgsmål omkring dit byggeprojekt eller andet vedrørende byggeri og lovgivning på området, er du også velkommen til at ringe til os på telefon 79 75 56 05.

Du skal søge om byggetilladelse til garage, carport og udhus når det samlede areal overstiger 50 m². De to udehuse på max 10 m² tæller også med i det samlede areal. Der skal altid søges om byggetilladelse til integreret garage/carport. 

Når du bygger uden tilladelse, er det vigtigt, at du selv sørger for at overholde reglerne. Du må bygge fritliggende udhusbygninger under 50 m² uden tilladelse, hvis bygningen overholder lovgivningen såsom højde, afstand m.m for netop din ejendom. 

Regler for byggeri kan være:
Bestemmelser i byplanvedtægter, lokalplaner, tinglyste servitutter og lignende, vedrørende bebyggelsens placering og udformning skal overholdes, selvom byggearbejdet kan udføres uden tilladelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Bygge- og Erhvervsservice, hvis du er i tvivl om reglerne for dit byggeprojekt.

Tilladelse gives indenfor 14 dage, når sagen er fuldt belyst. Dette forudsætter, at byggeprojektet ikke kræver dispensation eller godkendelse efter anden lovgivning.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Miljø- Bygge- & Erhvervsservice