Jordvarme

Her kan du læse om jordvarme og hvordan der ansøges. Det kræver en tilladelse fra kommunen at etablere et jordvarme-anlæg.

Skitse Jordvarme

Ansøg via Byg og Miljø

Du kan ansøge om jordvarmeanlæg gennem Byg og Miljø-portalen brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Generelt

Jordvarmeanlæg er et varmeanlæg, hvor man udnytter jordens konstante varme til at opvarme sin bolig. Man kan enten nedgrave vandrette jordslanger i ca. 1 m’s dybde eller man kan lave en lodret boring.

Når kommunen modtager ansøgningsskemaet vurderes anlægget i forhold til vandforsyninger i området, naturområder samt varmeplan, herunder evt. tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Når anlægget er færdigt.

Når jordvarmeanlægget er færdigt, skal der foretages en tæthedsprøvning af anlægget af en autoriseret VVS.  Desuden skal man indsende en målfast tegning af hvor jordslangerne er nedgravet på grunden eller hvor boringen er placeret.

Når kommunen har modtaget færdigmeldingen bliver ejendommens BBR-oplysninger rettet til.