Klimaplan 2050 (DK2020)

Hedensted Kommune har i efteråret 2022 vedtaget en klimaplan omfattende mål og tiltag for tilpasning og forebyggelse
Klimavej

På FN’s Klimakonference i december 2015 vedtog 196 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig til at begrænse den globale temperaturstigning til under 2° C, og at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5° C. Danmark er med, og det betyder, at vi vil være klimaneutrale senest i 2050. Det kræver aktiv handling – ikke mindst fra kommunerne. Hedensted kommune er derfor gået med i DK2020 projektet, som forpligter kommuner til at arbejde målrettet mod målet.

Hedensted Kommune har derfor den 26. oktober 2022 vedtaget Klimaplan 2050, og har forpligtet sig til de dertilhørende forpligtelser i DK2020 samarbejdet. Du kan læse mere om DK2020 samarbejdet.

Klimaplan 2050 har et overordnet mål om 70% CO2 reduktion fra 1990 til 2030 og klimaneutral inden 2050. Kommunen som virksomhed vil være udledningsneutral på el, varme og transport inden 2030.

Klimaplanen er opdelt i følgende indsatsområder:

  • Energi
  • Transport
  • Natur & Landbrug
  • Cirkulær Økonomi og ressourceoptimering
  • Fællesskab og formidling
  • Erhverv
  • Kommunen som organisation
  • Klimatilpasning

 

Du kan læse dokumenterne til klimaplanen i boksen ”Læs mere" til højre her på siden.