Håndtering af regnvand

Klimaforandringerne giver mere regn, og kraftigere regnbyger.

Ved at håndtere regnvandet på din egen grund, er du med til at håndtere udfordringerne og afhjælpe problemer, ikke blot hos dig selv, men også hos andre.

I byer, bolig- og industriområder er der en høj befæstningsgrad i form af bl.a. tagbelægning, parkeringsarealer og asfalterede veje, som alle bortleder store vandmængder ved skybrud.

Regnvandet ledes oftest via kloakken bort fra grunden og ud i naturens vandkredsløb. Desværre sker det, at kloakkerne ikke kan følge med, og så resultere det i oversvømmelser.

Måske har du eller nogen du kender f.eks. prøvet at have vand i kælderen?

Heller ikke vandløbene kan altid følge med de store vandmængder. Når vandløbene tilføres mere vand end de har kapacitet til, går de over deres breder, og lavtliggende områder oversvømmes.

Udfordringerne med de øgede nedbørsmængder kan afhjælpes gennem forskellige tiltag, både små og store. Disse tiltag kan være med til at gøre en betydelig forskel, ved at forsinke eller begrænse mængden af regnvandet inden det kommer i kloakken.

I katalogerne herunder, har vi samlet eksempler på nogle af de forskellige tiltag man kan lave, samt beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.

Løsningerne kan anvendes hver for sig eller de kan kombineres.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift