Klimarådet

Her kan læse mere om Hedensted Kommunes Klimaråd.
Billede af Verdensmål logo

Hvem er klimarådet?

Klimarådet er først og fremmest et borgerdrevet råd, som står bag en række aktiviteter.

Klimarådets hovedopgave er at sikre at kommunen som partner i det nationale DK2020-samarbejde når sit klimamål om en reduktion i CO2-udledningen på 70 pct. inden 2030. 

Klimarådet har to primære roller. Det skal fungere som et rådgivningsorgan for udvalget for Vækst & Klima og altså rådgive inden for emner relateret til kommunens arbejde med bæredygtig udvikling. Desuden kan Klimarådet udføre opgaver for udvalget ved at bidrage til at løfte og udbrede kendskabet til den bæredygtige dagsorden til borgere og virksomheder i kommunen. 

Fx spiller Klimarådet en central rolle i projektet lokal fælles varme og indgår som samarbejdspartner i en række forskellige sammenhænge, fx kampagner, lokale, grønne indsatser etc.

Klimarådet består af:

  • Henrik Narud, Daugård (Formand)
  • Torsten Sonne Pedersen, Juelsminde
  • Anders Møller, Løsning,
  • Bent Sørensen, Løsning
  • Jens Ottosen, Daugaard
  • Niels-Ole Christensen, Juelsminde
  • Jens Bak-Andersen, Stouby
  • Morten Juhl-Lassen, Hedensted
  • Erik Gudbjerg, Juelsminde
  • Mihai Barbus, Løsning

Desuden har kommunalbestyrelsen udpeget Lars Jensen, formand Udvalget for Beskæftigelse, mens Mads-Peder Søby er udpeget af Udvalget for Vækst & Klima.