Coast to Coast Climate Challenge

C2C er et klimatilpasningsprojekt på tværs af aktører i Region Midtjylland

C2C logoEulife Logo

Hedensted Kommune deltager i klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC)

C2C CC er et samarbejde mellem Region Midtjylland og en lang række nord- og midtjyske kommuner, forsyningsselskaber og forskningsinstitutioner, i alt 31 partnere. 

Hedensted Kommune deltager med 3 særskilte projekter under overskriften ”borgerdreven klimatilpasning”:

  1. Klimatilpasning i Hedensted og Tørring
  2. Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde
  3. Håb til Håb 

Projekterne er udvalgt, da der er udfordringer med oversvømmelser i forbindelse med skybrud og/ eller højvande i de områder. Udfordringerne forventes at blive større med tiden. 

Projekterne følger blandt andet op på pejlemærket i Agenda 21-strategien: Borgere i centerbyerne må ikke ”drukne i vand”. Desuden deltager kommunen sammen med VIA University College i Horsens med et projekt om at udvikle og afprøve permeable belægninger. Hedensted Kommune deltager tillige i et fælleskommunalt projekt om en fælles vandløbsmodel for Gudenåen. 

Projektet rummer desuden en række tværgående projekter med Region Midtjylland som projektansvarlig, blandt andet med henblik på at få større viden om de sekundære (højtstående) grundvandsmagasiner. Det højtstående grundvand er en udfordring i mange kommuner – også i Hedensted. 

EU kommissionen godkendte den 16. december 2016 ansøgningen om cirka 52 mio. kr. i støtte til det samlede klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge. EU støtten udgør 60%. Det samlede projekt beløber sig til cirka 87 mio. kr. Projektet løber i 6 år fra 2017-2022. 

Hedensted Kommunes andel i projektet beløber sig til cirka 5 mio. kr. over 6 år. Heraf er de cirka 3 mio. kr. finansieret ved EU midler, og resten finansieres af kommunen ved at levere arbejdskraft ind i projektet. 

Klimatilpasning for boligejere

Regnen kommer – pas på dig selv og andre.
Inspirationsfilm til boligejere om mulighederne for at forebygge og sikre egen grund mod de øgede mængder nedbør som klimaforandringerne medfører.
Se mere på www.klimatilpasning.dk hvor du kan læse om lokal afledning af regnvand.

Filmen er blevet til i samarbejde med Viborg Kommune, Coast to Coast Climate Challenge, Teknologisk Institut, Klimatorium og AquaGlobe.
Lavet af Tumblehead.