Projekt Håb til Håb

Udfordringerne med øgede vandmængder skal håndteres i fællesskab, og gerne på en måde hvor der skabes andre og nye værdier i lokalområderne.

C2C logo

Eulife Logo

De fleste af os har i en eller anden grad oplevet udfordringer med vand, f.eks. ved kraftig regn, eller når vandstanden ved kysten stiger under en kraftig efterårsstorm.

Klimaet forandrer sig

Det betyder, at vi fremover må forvente, at vi skal håndtere endnu mere vand på grund af øget nedbør, mere vand i vandløbene, stigende grundvand og stigende havvand.

De udfordringer, som klimaforandringerne fører med sig, kan vi håndtere på forskellige måder. Det er vores fælles udfordringer, og måden vi håndterer dem på, har stor indflydelse på, hvordan de enkelte områder udvikler sig.

Udfordringerne er ikke kun et problem. Vi skal også se dem, som en mulighed for at skabe andre og nye værdier i områderne.

Hedensted Kommune inviterer borgerne i de forskellige områder til dialog. Vi vil gerne høre borgernes ønsker og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan håndtere udfordringerne.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Kontakt

Maria Elise Sørensen

Klima, Miljø og Byg / Vækst, Teknik og Fællesskab

Tlf.: +4579755683

Send e-mail til Maria Elise Sørensen