Forbud mod elopvarmning

Energistyrelsen pålagde i 1988 kommunerne, at meddele elvarmeforbud for ny bebyggelse i de områder, hvor der enten var kollektiv varme eller, hvor der ville komme kollektiv varme.

I 1994 pålagde Energistyrelsen endvidere kommunerne, at meddele elvarmeforbud for eksisterende bebyggelse i de områder, hvor der enten var kollektiv varme, eller hvor der ville komme kollektiv varme. Elvarme, som blev installeret lovligt i beboelse inden et elvarmeforbud trådte i kraft, er stadigvæk lovligt efterfølgende.

Forbuddene blev meddelt for at fremme naturgas og meddeles ikke længere. De eksisterende forbud gælder dog stadigvæk og betyder, at man ikke må etablere elvarme som hovedopvarmningsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralsystem. 

 Undtagelser fra forbud mod elopvarmning 

  • Eldrevne varmepumper
  • Eksisterende lavenergi bebyggelse
  • Bebyggelse, der allerede havde elvarme, da forbuddet blev meddelt
  • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme uden, at der etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • Hvis det pga. byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem
  • Elpatroner i et vandbåret centralsystem
  • Elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende 

Dispensation fra forbud mod elopvarmning 

Hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement, kan du opnå dispensation. Du skal søge dispensationen, når du søger byggetilladelse. 

Der kan også være andre helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du opfører et forsøgs- og demonstrationsbyggeri. 

Du kan på Kortinfo se, om dit hus ligger i et område med forbud mod elopvarmning.