Hedensted Klimavej

Læs om det første stykke klimavej, der på samme tid løser to af tidens store klimaudfordringer.
Principskitse af klimavejen

C2C logoEulife Logo

Hedensted Kommune har i samarbejde med VIA Horsens anlagt landets første stykke klimavej, der på samme tid løser to af tidens store klimaudfordringer. 

Det er en strækning på 50 meter af Dalbyvej i Hedensted, der nu er omdannet til klimavej. 

Den ene klimaudfordring er, at håndtere den stigende mængde regnvand, som skyldes klimaforandringerne. Derfor er der på vejstrækningen anvendt såkaldt permeabel asfalt, som regnvandet kan trænge igennem. På den måde undgår man, at regnvandet løber i kloakken eller er til gene for bilisterne. 

Den anden udfordring er, at reducere CO2-udledningen, så vi undgår alt for voldsomme klimaforandringer. Det gør man på klimavejen ved at producere bæredygtig varme. På Dalbyvej er der lagt jordvarmeslanger under asfalten, der varmes op af det regnvand, der siver gennem asfalten. Det varme vand anvendes til at opvarme Børnehuset Lille Dalby, der er nabo til klimavejen. 

Jordvarmeslanger klimavejen

Jordvarmeslanger, der er lagt under asfalten.

”Klimavejen er et godt eksempel på, hvordan vi kan tænke løsninger af fremtidens klimaudfordringer ind i vores anlægsprojekter og dermed som kommune være med til at yde vores bidrag til et bedre klima på kloden,” siger Lene Tingleff, formand for Teknisk Udvalg. 

For VIA University College Horsens er klimavejen en del af et forskningsprojekt, og VIA vil løbende holde øje med vejen, for at høste erfaringer, der kan benyttes andre steder i Hedensted Kommune og i andre kommuner i Danmark. 

”Dette er et eksempel på den slags projekter, som vi gerne vil flere af, og som understøtter vores ide om, at vi opnår de bedste resultater, når vi arbejder på tværs. Ud over at løse de to klimaudfordringer, er der også anlagt en gang- og cykeltunnel under vejen, som gør det muligt for flere at komme ud i naturen,” siger Liselotte Hillestrøm, formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab. 

Hun håber, at man i kommunens skoler vil inddrage klimavejen i undervisningen omkring klima og miljø. 

Klimavejen i Hedensted er led i et stort EU-støttet projekt, Coast to Coast Climate Challenge, som gennemføres i samarbejde med en række partnere i Region Midtjylland.

Samarbejdspartnere:

HM entreprenør
Løsning VVS A/S
Colas Danmark A/S
NCC Industry A/S
Kamstrup A/S