Strategisk Energiplan 2023-2030

I den Strategiske Energiplan 2023-2030 sætter Kommunalbestyrelsen de politiske ambitioner for en klogere prioritering mellem de vedvarende energiindsatser og projekter, der skal være med til at sikre et bæredygtigt energisystem i kommunen.
Solceller

På kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2023, blev den Strategiske Energiplan 2023-2030 godkendt. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet kan ses under punkt 260

I Hedensted Kommunes Klimaplan, har vi sat et mål om at reducere CO2-udledninger inden for kommunegrænsen med 70% inden 2030. I 2050 skal vi være klimaneutrale. Derudover er der sat et nationalt klima- og energipolitisk mål om 100% vedvarende energi i elforsyningen i 2035. For at nå disse mål, er en strategisk udbygning af vedvarende energianlæg i kommunen et af de nødvendige tiltag.  

De politiske principper suppleres af Hedensted Kommunes retningslinjer for vindmøller, biogas og større solcelleanlæg i det åbne land. Retningslinjerne kan ses i Hedensted Kommunes Kommuneplan, som du kan finde på Kommuneplan 2021