Kommunalbestyrelsen - Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 21. december 2022
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

252. Betalingsvedtægt for byggesagsgebyr 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Betalingsvedtægt for byggesagsgebyr 2023

253. Projekt Gudenåstien - medfinansiering til fondsmidlerKlik her for at folde ud og læse mere om Projekt Gudenåstien - medfinansiering til fondsmidler

254. Anlægsbevilling til opførelse af daginstitution på Årupvej Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til opførelse af daginstitution på Årupvej

255. Øget tilskud til pasning af egne børnKlik her for at folde ud og læse mere om Øget tilskud til pasning af egne børn

256. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

257. Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 for offentlige formål ved Årupvej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 for offentlige formål ved Årupvej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7

258. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1169 for udvidelse af Rask Mølle Fjernvarmeværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan 1169 for udvidelse af Rask Mølle Fjernvarmeværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6

259. Ekspropriation af areal til nedsivningsbassin til Demensplejehjemmet i Hedensted.Klik her for at folde ud og læse mere om Ekspropriation af areal til nedsivningsbassin til Demensplejehjemmet i Hedensted.

260. Godkendelse af energiplanKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af energiplan

261. F: Igangsætning af lokalplan 1179 for et boligområde ved Fasanvej i Juelsminde. Klik her for at folde ud og læse mere om F: Igangsætning af lokalplan 1179 for et boligområde ved Fasanvej i Juelsminde.

262. F: Igangsætning af planlægning for boliger på Melhedevej i Tørring.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Igangsætning af planlægning for boliger på Melhedevej i Tørring.

263. F: Igangsætning af planlægning for etageboliger på Bredgade i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om F: Igangsætning af planlægning for etageboliger på Bredgade i Hedensted

264. F: Udpegning af ny repræsentant og suppleant til Juelsminde DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om F: Udpegning af ny repræsentant og suppleant til Juelsminde Digelag

265. F. Tillæg til anlægsbevilling til demensplejehjem Klik her for at folde ud og læse mere om F. Tillæg til anlægsbevilling til demensplejehjem

266. F: Årsberetning for magtanvendelse 2020-2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Årsberetning for magtanvendelse 2020-2021

267. F: Whistleblowerordning - årsrapport 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Whistleblowerordning - årsrapport 2022

268. F: Udpegning af nyt medlem og suppleant til HegnsynetKlik her for at folde ud og læse mere om F: Udpegning af nyt medlem og suppleant til Hegnsynet

269. F: Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2023Klik her for at folde ud og læse mere om F: Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2023

270. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til fjernvarmeforsyning Rask Mølle VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til fjernvarmeforsyning Rask Mølle Varmeværk

271. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til elkedel og akkumuleringstank Rask Mølle VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til elkedel og akkumuleringstank Rask Mølle Varmeværk

272. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted CentretKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted Centret

273. F: Underskriftsbemyndigelse af Marianne BerthelsenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Underskriftsbemyndigelse af Marianne Berthelsen

274. F: Månedsopfølgning november 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Månedsopfølgning november 2022

275. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

276. Lukket Punkt: Fast ejendom - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Fast ejendom

278. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde