Grundejerne bestemmer

Danmark er omgivet af vand - med 7300 km kyststrækning, og de 10 største byer liggende ud til havet eller en fjord.
Dige i Juelsminde

Hvordan kan Juelsminde sikres mod det stigende havvand og samtidig udvikle sig til en endnu mere attraktiv by for bosætning, erhverv og turisme?

Dette har været det centrale spørgsmål i projektet Grundejerne Bestemmer. Projektet har resulteret i en strategi for højvandssikring af Juelsminde og et skitseforslag, som viser hvilke løsninger der konkret kan sikre byen og samtidig give merværdi.

Projektet har været en del af Realdania og Miljøministeriets indsats Byerne og det stigende havvand, som skal finde nye løsninger på, hvordan byer kan møde det stigende havvand. Projektet har været et samarbejde mellem Juelsminde Digelag, Juelsminde Visionsråd, Juelsminde Havn & Marina, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Realdania/Kystdirektoratet og Hedensted Kommune.

Strategien for højvandssikring af Juelsminde og skitseforslaget, som viser hvordan Juelsminde kan sikres mod det stigende havvand, kan ses i feltet til højre.

Materialet er nu overdraget til Juelsminde Digelag, som arbejder videre med højvandssikringen af Juelsminde. Materialet er også overdraget til Juelsminde Visionsråd, som har en vigtig rolle i forhold til de dele af skitseforslaget, som vedrører rekreative elementer med karakter af byudvikling. 

Kontakt