Klagemulighed

Krav på begrundelse og klagevejledning

Får du helt eller delvist afslag på aktindsigt, har du krav på at få en begrundelse fra den myndighed, der har afslået samt en klagevejledning.

Afgørelser om aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven truffet af kommunen kan indbringes for Tilsynet ved Ankestyrelsen, hvis ikke der er en administrativ klageinstans.

Hvis man får afslag på partsaktindsigt efter Forvaltningsloven, vil der typisk være en klageinstans. Klageinstansen vil være den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører.