Andre udvalg, råd og nævn

Udover de stående politiske udvalg er der nedsat en række andre udvalg, råd og nævn i kommunen.