Vurderings og Skatteankenævn

Følgende er indstillet hertil af kommunalbestyrelsen.

Skatteankenævn:

Bent Poulsen som kommunens repræsentant

Morten Blenker som suppleant.

Vurderingsankenævn:

Torben Lindskjold som kommunens repræsentant