§ 17 stk. 4 udvalg

Generelt set vil kommunalbestyrelsen anvende udvalg jf. §17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse, som arbejdsredskab.

 § 17 stk. 4 udvalg vedrørende ungestrategi

Medlemmerne i dette § 17 stk. 4 udvalg er følgende:

Birgit Jakobsen (K) (Formand)

Lene Tingleff (V) 

Simon Bendfeldt (V) 

Dorrit Haulrich (A)

Jakob Toftebjerg (V)

Dette § 17. stk. 4 udvalg vil blive beskrevet i et kommissorium som efterfølgende vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen på et af deres møder i foråret 2024.