§ 17 stk. 4 udvalg

Generelt set vil kommunalbestyrelsen anvende udvalg jf. §17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse, som arbejdsredskab.

Udvalgene får i givet fald fastlagt sine opgaver i kommissorier, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Udvalgets sammensætning beskrives i kommissoriet, og kan bestå af medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre borgere, eksterne eksperter, ansatte mv. – alt afhængigt af opgaven.

§ 17. stk. 4 udvalg 2022-2023 Unge strategi

Birgit Jakobsen (K) (Formand)

Lars Jensen (C) (Udvalget for Beskæftigelse)

Viggo Kjær Poulsen (V) (Udvalget for Social Omsorg)

Dorrit Haulrich (A) (Udvalget for Læring)

Jakob Toftebjerg (V) (Udvalget for Fællesskab)

Mads-Peder Winther Søby (F) (Udvalget for Vækst & Klima)

Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget vedrørende ungestrategi

§ 17. stk. 4 udvalg 2023-2024 Social Politik

Birgit Jakobsen (K) (Formand)

Lene Tingleff (V) (Udvalget for Beskæftigelse)

Simon Bendfeldt (V) (Udvalget for Social Omsorg)

Sammensætningen af de 2 § 17. stk. 4 udvalg vil blive beskrevet i et kommissorium som efterfølgende vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen på et af deres møder.