Kommunalbestyrelsen

Du kan her se navnene på Kommunalbestyrelsens medlemmer i perioden 2022-2025. Du kan finde nærmere oplysninger om det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ved at klikke på det pågældende navn.
Gruppebillede af Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune 2022-2025

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Venstre (V)

Ole Vind (V), Borgmester
Merete Skovgaard-Jensen (V)
Lars Poulsen (V)
Kim Tuominen (V)
Jakob Toftebjerg (V)
Jeppe Mouritsen (V)
Hans Vacker (V)
Viggo Kjær Poulsen (V)
Lene Tingleff (V)
Gitte Andersen (V)
Simon Bendfeldt (V) 

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet (A)

Helle Obenhausen Mortensen (A)
Stedfortræder for Kasper Glyngø i perioden 1. april-30. juni 2024)
Claus Thaisen (A)
Hanne Grangaard (A) 
Finn Kejfe Abrahamsen (A)
Henrik Alleslev (A)
Steen Christensen (A)
Liselotte Hillestrøm (A)
Jacob Ejs (A)
Dorrit Haulrich (A)

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti (O)

Ove Kjærskov Nielsen (O)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti (C)

Lars Jensen (C)

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Kristendemokraterne (K)

Birgit Jakobsen (K)

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti (F)

Mads-Peder Winther Søby (F)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Danmarksdemokraterne (Æ)

Hans Kristian Skibby (Æ) viceborgmester
Rune Mikkelsen (Æ)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for
Moderaterne (M)

Søren Vanting (M)

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde