Kommunalbestyrelsen

Du kan her se navnene på Kommunalbestyrelsens medlemmer i perioden 2022-2025. Du kan finde nærmere oplysninger om det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ved at klikke på det pågældende navn.
Gruppebillede af Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune 2022-2025

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Venstre (V)

Ole Vind (V), Borgmester
Merete Skovgaard-Jensen (V)
Lars Poulsen (V)
Kim Tuominen (V)
Jakob Toftebjerg (V)
Jeppe Mouritsen (V)
Hans Vacker (V)
Viggo Kjær Poulsen (V)
Lene Tingleff (V)
Gitte Andersen (V)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet (A)

Kasper Glyngø (A)
Claus Thaisen (A)
Hanne Grangaard (A)
Finn Kejfe Abrahamsen (A)
Henrik Alleslev (A)
Steen Christensen (A)
Liselotte Hillestrøm (A)
Jacob Ejs (A)
Dorrit Haulrich (A)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti (O)

Ove Kjærskov Nielsen (O)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti (C)

Lars Jensen (C)
Søren Vanting (C)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Kristendemokraterne (K)

Birgit Jakobsen (K)
Ester Due (K)

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Nye Borgerlige (D)

Rune Mikkelsen (D)

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti (F)

Mads-Peder Winther Søby (F)

Medlem af Kommunalbestyrelsen udenfor grupperne (UG)

Hans Kristian Skibby (UG) viceborgmester

Kontakt

Kim Rosenkilde

Borgmestersekretariat / Borgmestersekretariat

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde