Styrelsesvedtægt og Forretningsorden

På denne side kan du finde Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt og Forretningsorden for perioden 2022-2025

Styrelsesvedtægt.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har godkendt en styrelsesvedtægt for perioden 2022-2025

Styrelsesvedtægten for Hedensted Kommune indeholder følgende overskrifter:

  1. Kommunalbestyrelsen
  2. Borgmesteren
  3. Nedsættelse af udvalg & almindelige regler for disses virksomhed mv.
  4. Økonomiudvalg
  5. De stående udvalg
  6. §17 stk. 4 udvalg
  7. Borgerrådgiver
  8. Vederlag mv.
  9. Ændringer i vedtægten

Der er i styrelsesvedtægten nedsat et Økonomiudvalg samt 6 stående udvalg.

Der er i styrelsesvedtægten nedsat en borgerrådgiverfunktion som administreres direkte under Kommunalbestyrelsen.

Du kan finde styrelsesvedtægten her. Styrelsesvedtægt.

Forretningsorden.

Forretningsordenn omhandler retningslinier for afvikling af kommunalbestyrelsens møder, udsendelse af dagsordener, forhandlinger, afstemninger mv.

Du kan se forretningsorden her. Kommunalbestyrelsens forretningsorden.