Hjemmeværnets distriktsudvalg

I forhold til hjemmeværnet er landet opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.

Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.
Distriktsudvalgene består af en formand og 4-10 medlemmer, der udpeges for 4 år af gangen.

Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de andre medlemmer efter indtilling fra landets kommunalbestyrelser. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget.

Claus Sørensen er udpeget hertil af Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune.