Stedfortræder for Borgmester

Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. På det konstituerende møde 1. december 2021 blev der udpeget en stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.

Hans Kristian Skibby blev udpeget som stedfortræder for borgmesteren.

KL's repræsentantskab

Kommunernes Landsforenings repræsentantskab virker som et rådgivende organ for bestyrelsen. Repræsentantskabet består af borgmestrene i medlemskommunerne samt yderligere repræsentanter fra de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet. 

Hans Kristian Skibby blev på det konstituerende møde 1. december 2021 udpeget som stedfortræder for Borgmesteren til repræsentantskabet.