Uddannelsesinstitutioner

Følgende er udpeget til at sidde i bestyrelsen for følgende uddannelsesinstitutioner.

Ungdomsskolens bestyrelse

Lasse Kilde Andersen
Claus Bjørn Madsen
Troels Nysted

Tørring Gymnasium

Jacob Ejs

VUC Horsens

Ester Due

FGU

Merete Skovgaard Jensen

Horsens Gymnasium

Helle Vestergaard

Social- og Sundhedsskolen Fredericia

På skift udpeger Horsens og Hedensted kommuner en repræsentant til bestyrelsen. På det konsituerende møde blev Ronny Roy Nielsen udpeget som Hedensted Kommunes repræsentant i bestyrelsen.