Handicaprådet

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd som rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål mv. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet i Hedensted Kommune består i dag af 8 personer, som udpeges således at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer der repræsenterer Kommunalbestyrelsen og administrationen.

4 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer, således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel børne- som voksenområdet.

2 medlemmer udpeges af administrationen og 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen for 2022-2025 besluttede på det konstituerende møde at kommunalbestyrelsens 2 repræsentanter udpeges med 1 repræsentant fra Udvalget for Læring samt en repræsentant fra Udvalget for Social Omsorg.

Handicaprådet i Hedensted Kommune består af følgende personer:

Udpeget af Kommunalbestyrelsen er

Kommunalbestyrelsens 2 repræsentanter i Handicaprådet udpeges med 1 repræsentant fra Udvalget for Læring og en repræsentant fra Udvalget for Social Omsorg på udvalgenes førstkommende møder i januar 2022.

Udvalget for Social Omsorg har udpeget Ester Due (K) som kommunalbestyrelsens repræsentant i Handicaprådet

Udvalget for Læring har udpeget Kim Tuominen (V) som Kommunalbestyrelsens repræsentant i Handicaprådet.

Fra administrationen er udpeget:

Fra Danske Handicaporganisationer (DH) er udpeget følgende repræsentanter:

Handicaporganisationerne har udpeget 4 repræsentanter.  Du kan få deres mailadresser ved at klikke på liket udfor det pågældende navn.

 1. Anne Lise Pedersen (Dansk Blindesamfund)
  Telefon: 75650009
 2. Anne-Marie Lolk Madsen (Astma- Allergi i Danmark)
  Telefon: 75681468
 3. Mikael Bisted (LEV)
  Telefon: 75681227
 4. Marianne Frahm- Næstfmd. (Polioforeningen og UlykkesPatientForeningen)
  Telefon: 40101343

Som suppleanter er følgende udpeget:

Handicaporganisationerne har udpeget følgende suppleanter.

 1. Brian Jørgensen (Autismeforeningen)
 2. Sussi June Rasmussen (Scleroseforeningen)
 3. Marie Damgaard Rasmussen (Dansk Blindesamfund)