Det Tekniske område

Følgende er udpeget til diverse bestyrelser mv. indenfor det tekniske område eller Vækst & Klima.

MOTAS

Steen Christensen (medlem)

Claus Thaisen (suppleant)

AFLD

Steen Christensen (medlem)

Claus Thaisen (suppleant)

Energnist

Claus Thaisen (medlem)

Steen Christensen (suppleant)

Gudenåkommiteen

Jeppe Mouritsen (medlem)

Lars Poulsen (suppleant)

Søkjærs bestyrelse

Kasper Glyngø

Kasper Glyngø har indkaldt sin stedfortræder i kommunalbestyrelsen  i perioden 1. april til 30. juni 2024. Der er i den periode ikke udpeget en anden repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til Søkjærs bestyrelse.

Lars Poulsen

Vandoplandsstyregrupper

Horsens Fjord: Jeppe Mouritsen
Ringkøbing Fjord: Claus Thaisen
Lillebælt/Jylland: Claus Thaisen
Randers Fjord: Jeppe Mouritsen

Grønt Råd

Alle i Udvalget for Teknik & Miljø:


Ove Kjærskov Nielsen
Gitte Andersen
Steen Christensen
Claus Thaisen
Jeppe Mouritsen

Følgegruppe Cykelstisamarbejdet i Midtjylland

Gitte Andersen

Koordinationsforum For vandforsyning

Alle i Udvalget for Teknik & Miljø:


Ove Kjærskov Nielsen
Gitte Andersen
Steen Christensen
Claus Thaisen
Jeppe Mouritsen