Grundlisteudvalget

Indenfor hver kommune skal der nedsættes et grundlisteudvalg på minimum 5 personer. Grundlisteudvalget foretager udtagelsen af personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

I Hedensted Kommune er følgende udpeget til at sidde i Grundlisteudvalget:

Anders Bruhn Olesen
Jette Kirsten Havn Laursen
Kim Tuominen
Tage Zacho
Tina Uldum Bruun