Fritidsudvalget

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et eller flere udvalg som skal inddrages forud for vedtagelsen af politik, budget samt regler for tilskud til folkeoplysende virksomhed. I Hedensted Kommune hedder dette udvalg Fritidsudvalget.

2 medlemmer fra Udvalget for Fællesskab indgår som medlemmer af Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget i Hedensted Kommune. Næstformanden for Udvalget for Fællesskab Søren Vanting er formand for Fritidsudvalget.

Navnene på hele Fritidsudvudvalget for 2022-2025 sammen med nærmere oplysninger om udvalget er tilgængelig via følgende link: Fritidsudvalget.