Fritidsudvalget

I januar 2018 valgte kommunens folkeoplysende foreninger, hvem der skal sidde i Fritidsudvalget i de kommende 4 år
Logo for valg til Fritidsudvalget i 2018

Hvad arbejdes der med i Fritidsudvalget?

Fritidsudvalget er de folkeoplysende foreningers talerør. De repræsentanter som foreningerne vælger ind i Fritidsudvalget, skal bære initiativer, ideer og forbedringsforslag ind til bordet, så der kan tages stilling til dem på politisk niveau.

Derudover arbejdes der med de mere strategiske retningslinjer for fritidslivet i Hedensted Kommune, og så er det Fritidsudvalget, som inviterer kommunens frivillige på det folkeoplysende område til den årlige AWARD-fest. 

Det er også i Fritidsudvalget, at midlerne fra Udviklingspuljen uddeles. Her diskuteres alle indkommende ansøgninger og der tages stilling til, hvem der skal have bevilget midler. Der uddeles hvert år ca. 500.000 kr..

Hvem sidder i Fritidsudvalget?

I Fritidsudvalget sidder der 13 medlemmer i alt - 5 byrådsmedlemmer (udvalget for Fritid & Fællesskab) samt 8 foreningsvalgte medlemmer.

Du kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger ved at besøge Fritidsportalen.

Fritidsudvalgets medlemmer

I tabellen herunder findes navne på og billeder af Fritidsudvalgets medlemmer samt oplysning om, hvilken gruppe de er valgt indenfor.

Christina Hermansen

Indendørs idræt
Christina Hermansen Indendoers

 Jørgen Mikkelsen

Indendørs idræt

 Joergen Mikkelsen Indendoers

 Jacob Nonbo

Udendørs idræt

 Jacob Nonbo Udendoers

 Freddy Maagaard

Øvrige foreninger

 Freddy Maagaard Oevrige

 Kim Lunddorf

Idébetonede foreninger

 Kim Lunddorf Idebetonede

 Søren Vanting

Voksenundervisning

 Soeren Vanting Voksenundervisning

 Torben Lindskjold

Handicapområdet

 Torben Lindskjold Handicapomraadet

 Mette Hoe

Kreative grupper

 

 Hans Vacker

Formand for Fritidsudvalget og
udvalgsmedlem i Fritid & Fællesskab

 Hans Vacker

 Liselotte Hillestrøm

Udvalgsmedlem i Fritid & Fællesskab

 Liselotte Hillestrøm

 Claus Thaisen

Udvalgsmedlem i Fritid & Fællesskab

 Claus Thaisen

 Torsten S. Petersen

Udvalgsmedlem i Fritid & Fællesskab

 Torsten Petersen

 Carsten Clausen

Udvalgsmedlem i Fritid & Fællesskab

 Carsten Clausen