Fritidsudvalget

Fritidsudvalget er de folkeoplysende foreningers talerør, og bl.a. dem der uddeler midlerne fra Udviklingspuljen
Logo for Fritidsudvalget

Hvad arbejdes der med i Fritidsudvalget?

Fritidsudvalget er de folkeoplysende foreningers talerør. De repræsentanter som foreningerne vælger ind i Fritidsudvalget, skal bære initiativer, ideer og forbedringsforslag ind til bordet, så der kan tages stilling til dem på politisk niveau.

Derudover arbejdes der med de mere strategiske retningslinjer for fritidslivet i Hedensted Kommune, og så er det Fritidsudvalget, som inviterer kommunens frivillige på det folkeoplysende område til den årlige AWARD-fest. 

Det er også i Fritidsudvalget, at midlerne fra Udviklingspuljen uddeles. Her diskuteres alle indkommende ansøgninger og der tages stilling til, hvem der skal have bevilget midler. Der uddeles hvert år ca. 600.000 kr..

Hvem sidder i Fritidsudvalget?

I Fritidsudvalget sidder der 10 medlemmer i alt - 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Fællesskab) samt 8 foreningsvalgte medlemmer.

Du kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger ved at besøge Fritidsportalen.

Fritidsudvalgets medlemmer

I tabellen herunder kan du finde navnene på og billeder af Fritidsudvalgets medlemmer i perioden 2022-2025 samt oplysning om, hvilken gruppe de er valgt indenfor.

Anja Andersen

Indendørs idræt

 Anja Andersen

Jørgen Mikkelsen

Indendørs idræt

 Joergen Mikkelsen

Jette Søby

Udendørs idræt

 Billede Er Paa Vej

Freddy Maagaard

Øvrige foreninger

 Freddy Maagaard

Kim Lunddorf

Idébetonede foreninger

 Kim Lunddorf

Bibi Dyrby Blenker

Voksenundervisning

 Bibi Blenker

Karin Iversen

Handicapområdet

 Karin Iversen

Claus Græsholm

Kreative grupper

 Claus Graesholm

Søren Vanting

Formand for Fritidsudvalget og
medlem af Udvalget for Fællesskab

 Soeren Vanting

Jakob Toftebjerg

Medlem af Udvalget for Fællesskab

 Jakob Toftebjerg