Kommunale fodboldanlæg

Informationer om drift og vedligeholdelse af kommunale fodboldanlæg
Fodbolde på idrætsanlæg

Drift og vedligeholdelse af boldbaner

Mål og net

Bestilling af mål og net kan foretages året rundt, når der er behov. Udfyld dette bestillingsskema og send det til [email protected] der sørger for hurtig levering i forbindelse med den daglige drift. 

Opstregning af boldbaner

Kommunen opstreger alle boldbaner på de kommunale anlæg en gang ugentligt. Det udføres i turnus over 3 dage, onsdag-fredag efter græsklipning. I starten af sæsonen vil opstregningen dog foregå over alle hverdage i ugen.

Banerne opstreges så vidt muligt efter DBU's gældende regler. Dog er der en del af vores anlæg, der ikke har det nødvendige areal, her må vi gå på kompromis med størrelserne.

Får I rettelser f.eks. ved ændret medlemskab i årgange, der medfører ændringer i spilleform og dermed banestørrelser, skal I sende ændringerne til [email protected].

Lysanlæg

Kommunen har indgået aftale med 3 lokale el-installatører, som skal varetage de obligatoriske sikkerhedseftersyn på lysanlæggene. 

Hvis jeres lysanlæg går i stykker, skal I som forening selv kontakte jeres lokale el-installatør for udbedring. Hvis reparationen koster mere end 6.000 kr., skal installatøren underrette Laurids Madsen, så det kan aftales, hvordan reparationen skal udbedres.

De aftaler kommunen har indgået med el-installatører omhandler kun sikkerhedseftersyn af lysanlæggene. De reparerer ikke konstaterede skader, men underretter kommunen med en rapport om anlæggets tilstand. Det eneste de gør er at udskifte udgåede pærer og kun ved de eftersyn, hvor der bruges lift. Det vil altid være den lokale el-installatør der skal reparere anlægget.

Fakturaen skal installatøren sende til Hedensted Kommune på EAN-nr. 5798006249404.

Kontakt

Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg/boldbaner:
Per Holm, Materielgården
Mobil 29 41 33 14 eller send e-mail

Drift og vedligehold af hegn og bevoksning og lysanlæg:
Laurids Madsen, Natur, Vand & Vej
Mobil 20 34 85 73 eller send e-mail

Ansøgning om nye anlæg (baner, lysanlæg):
Kia Rosenbrock, Kultur & Fritid
Mobil 21 80 04 35 eller send e-mail