Det Fælles Landdistriktsråd

Det Fælles Landdistriktsråd er bindeled mellem lokalråd, administration og kommunalbestyrelse i Hedensted Kommune
Børn der spiller på instrumenter udenfor

I Hedensted Kommune er der 28 lokale råd, som varetager udvikling m.m. i de enkelte lokalområder. Det Fælles Landdistriktsråd er bindeled mellem lokalråd, administration og kommunalbestyrelse i Hedensted Kommune. Målet med rådet er at understøtte udviklingen af lokalsamfundene og landdistrikterne i kommunen. 

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd

På den årlige generalforsamling vælges 6-8 medlemmer til bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd. Hedensted Kommune udpeger én repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd er:

  • Bent Sørensen (Formand)
  • Henrik Narud (Næstformand)
  • Marianne Thomsen
  • Pie Munksgaard
  • Linda Peitersen
  • Peter Andersen
  • Finn Kejfe Abrahamsen (Kommunalbestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd arbejder efter godkendte vedtægter, som du kan finde her.

Puljer

Landdistriktsrådet administrerer puljemidler til udvikling af lokalområderne I Hedensted Kommune.

Ansøgning til puljer under Det Fælles Landdistriktsråd kan ske her:


Skemaerne downloades som et Word-dokument, som der kan skrives i.

Kriterierne for puljer finder du til sidst i ansøgningsskemaet.

Vedligeholdelsepuljen

Fra puljen kan der maksimalt opnås tilskud på 10.000 kr., som foreningsorganiserede lokalråd eller Green Teams i landsbyerne kan søge.

Ansøgningerne behandles administrativt. Der skal ikke benyttes et ansøgningsskema, men der skal være en kort beskrivelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaven samt et indhentet tilbud.

Er der tale om beløb større end kr. 10.000 defineres det som et udviklingsprojekt og kan dermed ansøges i en af Landdistriktsrådets andre puljer med de kriterier og krav til ansøgning og behandling, som er gældende her.

Puljen vil kunne give tilskud til eksempelvis materiel til vedligehold af grønne områder, vedligehold af legepladser, algebehandling, reparation af bålhytte og lignende.

Tilskuddet udbetales når der indsendes regnskab og kopi af udgiftsbilag for projektet på lige fod med andre ansøgninger