Udviklingspuljen

Går din forening og pusler med nogle udviklingsprojekter som f.eks. nye aktiviteter eller kulturelle arrangementer, så er der muligvis hjælp at hente i Udviklingspuljen.
Dykkere der står i vandkanten

Du har som forening mulighed for at søge puljemidler. I 2022 er der 640.753 kr. i Udviklingspuljen.

Kriterier

Du kan søge midler fra Udviklingspuljen ud fra et eller flere af nedenstående kriterier:

  1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende perspektiv, der sikrer gode tidssvarende muligheder for børn og unge. Puljen støtter som udgangspunkt ikke materialer til initiativer, der er startet, men rekvisitter, redskaber og materialer der fremmer aktiv deltagelse vil i nogen udstrækning kunne opnå støtte.
  2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.
  3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening, eller selvorganiserede organisation, indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer eller deltagere, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye, såvel som nuværende, medlemmer og deltagere. Puljen giver ikke tilskud til forplejning/bespisning samt udgifter til transport.

Ved ansøgning om tilskud i forbindelse med E-sport skal følgende være gældende:

  • Der skal indgå minimum 15 minutters leg og bevægelse uden brug af skærm pr. time planlagt E-sportsaktivitet. F.eks. skal 2 timers E-sportsaktivitet indeholde 30 minutters leg og bevægelse væk fra skærmen.
  • Der skal til hver E-sportsaktivitet være tilknyttet en voksen holdleder, som ikke nødvendigvis har erfaring med E-sport. Den voksne har ansvaret for de 15 minutters leg og bevægelse pr. time.
  • E-sport skal indeholde en høj faglighed. Dette kan sikres ved, at indgå en aftale med en allerede uddannet E-sportstræner eller ved uddannelse af egne frivillige.

Foreningen/ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning redegøre for, hvorfor det er vanskeligt for foreningen selv at finansiere indkøbet/projektet.

Hvornår behandles ansøgningerne?

Alle ansøgninger behandles i Fritidsudvalget. For at din ansøgning kan komme med på dagsordenen, skal den være Kultur & Fritid i hænde senest 14 dage før mødet. Se de præcise datoer for 2022 i boksen til højre.

OBS! Fra og med 2019 er det et krav, at der indsendes tilbud sammen med ansøgningen.

Kontakt

Fritid & Fællesskab

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Fritid & Fællesskab