Udviklingspuljen

Går din forening og pusler med nogle udviklingsprojekter som f.eks. nye aktiviteter eller kulturelle arrangementer, så er der muligvis hjælp at hente i Udviklingspuljen.
Tre børn ror i kajak

Du har som forening mulighed for at søge puljemidler. I 2018 er der 589.730 kr. i Udviklingspuljen.

Kriterier

Du kan søge midler fra Udviklingspuljen ud fra et eller flere af nedenstående kriterier:

  1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidssvarende muligheder for børn og unge. Puljen støtter som udgangspunkt ikke materialer til initiativer, der er startet, men rekvisitter, redskaber og materialer der fremmer medlemsudviklingen vil i nogen udstrækning kunne opnå støtte.
  2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.
  3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. Puljen giver ikke tilskud til forplejning/bespisning samt udgifter til transport.

Hvornår behandles ansøgningerne?

Alle ansøgninger behandles i Fritidsudvalget. For at din ansøgning kan komme med på dagsordenen, skal den være Kultur & Fritid i hænde senest 14 dage før mødet. Se de præcise datoer for 2018 i boksen til højre.

Kontakt

Inger Slumstrup

Kultur og Fritid / Fritid og Fællesskab

Tlf.: +4579755105

Send e-mail