Udviklingspuljen

Går din forening og pusler med nogle udviklingsprojekter som f.eks. nye aktiviteter eller kulturelle arrangementer, så er der muligvis hjælp at hente i Udviklingspuljen.

Du har som forening mulighed for at søge puljemidler. I 2024 er der 678.500 kr. i Udviklingspuljen.

Kriterier

Du kan søge midler fra Udviklingspuljen ud fra nedenstående kriterier.

For at fremme udvikling og det aktive fællesskab, kan godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper søge om tilskud i Udviklingspuljen til initiativer og indsatser der understøtter fokusområderne:

 • Støtte til indsatser der har fokus på at skabe fællesskaber i naturen
 • Støtte til indsatser der har fokus på anderledes brug af faciliteter
 • Støtte til indsatser der skaber udvikling i foreningen
 • Støtte til indsatser der fremmer det aktive fællesskab

Fritidsudvalget kan reservere en del af puljen, til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Fritidsudvalget kan selv være initiativtager.

Betingelser for tilskud

Der kan gives støtte til særligt materiel, der knytter sig til foreningens aktiviteter.

Materiel skal understøtte udvikling af nye aktiviteter eller aktivitet til nye målgrupper.

Det er en forudsætning, at materialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening.

Det forudsættes som hovedregel, at foreningen selv er med til at finansiere indkøbet. Ved ansøgning om tilskud til materiel, vil tilskuddets størrelse bero på en konkret vurdering. Der ydes dog maksimalt et tilskud på 50% af den samlede udgift.

Der skal indhentes tilbud på materialerne forud for ansøgning.

Hvad ydes der ikke støtte til?

Der ydes som hovedregel ikke støtte til:

 • Anlæg
 • Transport og forplejning
 • Tøj
 • Sociale arrangementer
 • Løn/honorar
 • Opbevaringsudstyr
 • Fast inventar
 • Driftsudstyr som bolde, veste, fløjter mm.
 • Udstyr til foreningens drift – herunder kontorudstyr
 • Materialer, der allerede er anskaffet

Støtte til E-sport

Ved ansøgning om tilskud i forbindelse med E-sport skal følgende være gældende:

 • Der skal indgå minimum 15 minutters leg og bevægelse uden brug af skærm pr. time planlagt E-sportsaktivitet. F.eks. skal 2 timers E-sportsaktivitet indeholde 30 minutters leg og bevægelse væk fra skærmen.
 • Der skal til hver E-sportsaktivitet være tilknyttet en voksen holdleder, som ikke nødvendigvis har erfaring med E-sport. Den voksne har ansvaret for de 15 minutters leg og bevægelse pr. time.
 • E-sport skal indeholde en høj faglighed. Dette kan sikres ved, at indgå en aftale med en allerede uddannet E-sportstræner eller ved uddannelse af egne frivillige.

Hvornår behandles ansøgningerne?

Alle ansøgninger behandles i Fritidsudvalget. For at din ansøgning kan komme med på dagsordenen, skal den være Kultur & Fritid i hænde senest 14 dage før mødet. Se de præcise datoer for 2024 i boksen til højre.

Kontakt

Kultur, Vækst & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Kultur, Vækst & Udvikling