Udviklingspuljen

Går din forening og pusler med nogle udviklingsprojekter som f.eks. nye aktiviteter eller kulturelle arrangementer, så er der muligvis hjælp at hente i Udviklingspuljen.
Tre børn ror i kajak

Du har som forening mulighed for at søge puljemidler. I 2019 er der 603.650 kr. i Udviklingspuljen.

Kriterier

Du kan søge midler fra Udviklingspuljen ud fra et eller flere af nedenstående kriterier:

  1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende perspektiv, der sikrer gode tidssvarende muligheder for børn og unge. Puljen støtter som udgangspunkt ikke materialer til initiativer, der er startet, men rekvisitter, redskaber og materialer der fremmer aktiv deltagelse vil i nogen udstrækning kunne opnå støtte.
  2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.
  3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening, eller selvorganiserede organisation, indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer eller deltagere, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye, såvel som nuværende, medlemmer og deltagere. Puljen giver ikke tilskud til forplejning/bespisning samt udgifter til transport.

Hvornår behandles ansøgningerne?

Alle ansøgninger behandles i Fritidsudvalget. For at din ansøgning kan komme med på dagsordenen, skal den være Kultur & Fritid i hænde senest 14 dage før mødet. Se de præcise datoer for 2019 i boksen til højre.

OBS! Fra og med 2019 er det et krav, at der indsendes tilbud sammen med ansøgningen.

Kontakt

Inger Slumstrup

Kultur og Fritid / Fritid og Fællesskab

Tlf.: +4579755105

Send e-mail