Ansøg §18-puljen

I henhold til Servicelovens §18 har Byrådet i Hedensted Kommune afsat en pulje til frivillig socialt arbejde.
Voksen sidder og hjælper barn med lektier

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger samt projekter, og tildeles som udgangspunkt til det frivillige sociale arbejde, der yder et personligt målrettet tilbud til gavn for borgerne i kommunen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til "Den store §18-pulje" den 14. november 2021. Puljemidlerne fordeles på udvalgsmødet i Fritid & Fællesskab den 30. november 2021, og der kan forventes svar umiddelbart herefter.

Ansøgningsskema

Det er det samme ansøgningsskema, som skal bruges til både "den store §18-pulje" og Initiativpuljen.

Initiativpuljen

Får du en god idé til en ny aktivitet eller andet udviklende initiativ, kan du søge §18-Initiativpuljen løbende. Du skal benytte ovenstående ansøgningsskema.

Dialogmøde

Hvert efterår inviterer udvalget for Fritid & Fællesskab til dialogmøde, hvor formålet er gensidig orientering og netværk. Datoen for mødet i 2021 er endnu ikke fastsat.

Retningslinjer for ansøgning af §18-midler