Ansøg §18-puljen

I henhold til Servicelovens §18 har Byrådet i Hedensted Kommune afsat en pulje til frivillig socialt arbejde.
Voksen sidder og hjælper barn med lektier

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger samt projekter, og tildeles som udgangspunkt til det frivillige sociale arbejde, der yder et personligt målrettet tilbud til gavn for borgerne i kommunen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist for ansøgninger til den "store" §18-pulje den 15. november 2020. Disse ansøgninger gælder for midler, der skal bruges i 2021. Brug nedenstående ansøgningsskema.

Overførelse af midler fra 2020 til 2021

Hvis I pga. covid-19 ikke har kunnet gennemføre de aktiviteter og arrangementer, som I fik bevilget midler til sidste år, kan I søge om at få dem overført til næste år. Send en mail hvori der beskrives, hvor mange midler der ønskes overført samt hvad de forventes anvendt til i 2021. Mailen sendes til berit.schmidt.hansen@hedensted.dk senest den 15. november 2020.

Ansøgningsskema

Det er det samme ansøgningsskema, som skal bruges til både "den store §18-pulje" og Initiativpuljen.

Initiativpuljen

Får du en god idé til en ny aktivitet eller andet udviklende initiativ, kan du søge §18-Initiativpuljen løbende. Du skal benytte ovenstående ansøgningsskema.

Dialogmøde

Hvert efterår inviterer udvalget for Fritid & Fællesskab til dialogmøde, hvor formålet er gensidig orientering og netværk. I 2020 er mødet aflyst pga. covid-19.

Retningslinjer for ansøgning af §18-midler