Ansøg §18-puljen

I henhold til Servicelovens §18 har Byrådet i Hedensted Kommune afsat en pulje til frivillig socialt arbejde.
Voksen sidder og hjælper barn med lektier

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger samt projekter, og tildeles som udgangspunkt til det frivillige sociale arbejde, der yder et personligt målrettet tilbud til gavn for borgerne i kommunen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til "Den store §18-pulje" den 19. november 2023. Puljemidlerne fordeles på mødet i Udvalget for Fællesskab i december, og der kan forventes svar umiddelbart herefter.

Ansøgningsskema

Det er det samme ansøgningsskema, som skal bruges til både "den store §18-pulje" og Initiativpuljen. Vær OBS på at ansøgningsskemaet ikke kan gemmes, når du først er gået i gang med at udfylde det. Hvis du lukket skemaet ned, skal der startes forfra næste gang.

Initiativpuljen

Får du en god idé til en ny aktivitet eller andet udviklende initiativ, kan du søge §18-Initiativpuljen løbende. Du skal benytte ovenstående ansøgningsskema.

Dialogmøde

Hvert efterår inviterer Udvalget for Fællesskab til dialogmøde, hvor formålet er gensidig orientering og netværk. Næste møde er torsdag den 2. november 2023 kl. 19.00-20.30 og det foregår i kantinen på Hedensted Rådhus.

Retningslinjer for ansøgning af §18-midler