Ansøg §18-puljen

I henhold til Servicelovens §18 har Byrådet i Hedensted Kommune afsat en pulje til frivillig socialt arbejde.
Frivillig

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger samt projekter, og tildeles som udgangspunkt til det frivillige sociale arbejde, der yder et personligt målrettet tilbud til gavn for borgerne i kommunen.

Der er ansøgningsfrist for ansøgninger til den "store" §18-pulje den 18. november 2018. Disse ansøgninger gælder for midler, der skal bruges i 2019. Brug nedenstående ansøgningsskema.

Får du en god idé til en ny aktivitet eller andet udviklende initiativ, kan du søge §18-Initiativpuljen løbende. Du skal benytte nedenstående ansøgningsskema.

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00 inviterer udvalget for Fritid & Fællesskab igen til dialogmøde, hvor formålet er gensidig orientering og netværk. Mødet foregår i kantinen på Hedensted Rådhus.