Ansøg §18-puljen

I henhold til Servicelovens §18 har Byrådet i Hedensted Kommune afsat en pulje til frivillig socialt arbejde.
Voksen sidder og hjælper barn med lektier

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger samt projekter, og tildeles som udgangspunkt til det frivillige sociale arbejde, der yder et personligt målrettet tilbud til gavn for borgerne i kommunen.

Ansøgningsfrist

Det er ikke længere muligt at søge midler fra "den store §18-pulje" for 2021. 

Ansøgningsskema

Det er det samme ansøgningsskema, som skal bruges til både "den store §18-pulje" og Initiativpuljen.

Initiativpuljen

Får du en god idé til en ny aktivitet eller andet udviklende initiativ, kan du søge §18-Initiativpuljen løbende. Du skal benytte ovenstående ansøgningsskema.

Dialogmøde

Hvert efterår inviterer udvalget for Fritid & Fællesskab til dialogmøde, hvor formålet er gensidig orientering og netværk. I 2020 er mødet aflyst pga. covid-19.

Retningslinjer for ansøgning af §18-midler