Kulturpuljen

Har du en god idé til en ny kulturaktivitet, så hører vi meget gerne fra dig

Kulturlivet i Hedensted Kommune er noget vi er stolte af. Det er mangfoldigt, levende og lokalt ankret. En stor del af kulturaktiviteterne i kommunen bygger på borgernes og foreningernes egne initiativer. De mange forskellige aktører bidrager til det gode liv og sikrer aktive fællesskaber for alle borgere i Hedensted Kommune.

Etableringen af en Kulturpulje er ønsket om at arbejde med at understøtte, fremhæve og styrke eksisterende og kommende kulturaktiviteter og aktører, for derigennem at give flere borgere mulighed for at deltage i de gode hverdagsfællesskaber, få positive oplevelser og give flere lyst til at være en del af kulturlivet i Hedensted Kommune.

Puljens formål

Puljens formål er at understøtte en bæredygtig opstart af nye kulturforeninger samt at understøtte nye kulturaktiviteter i eksisterende og nystartede foreninger i Hedensted Kommune.
Kulturpuljen støtter således nye kulturaktiviteter som f.eks. et enkeltstående event eller en række ens events afholdt hen over en sommer.

Hvem kan søge?

Er du del af en forening i Hedensted Kommune og har du en god idé til en ny kulturaktivitet indenfor f.eks. børn- og ungekultur, billedkunst, teater, musik, litteratur og medier, dans og bevægelse som kulturoplevelse, tværkulturelle aktiviteter eller kulturarv hører vi gerne fra dig.

Kulturpuljen støtter også nye foreninger i deres opstart med startstøtte eller underskudsgaranti.

Hvad kan man søge støtte til?

Kulturpuljen støtte foreningen indenfor følgende tre områder:

  • Startstøtte: Søges for en treårig periode og udbetales i rater af 15.000 kr. første år, 10.000 kr. andet år og 5.000 kr. tredje år.
  • Enkeltstående events/arrangementer/aktiviteter: Søges fra år til år. Støtter maksimalt med 30.000 kr. i tilskud.
  • Underskudsgaranti: Søges for en treårig periode og dækker maximalt et underskud på 30.000 kr. over hele perioden.

Her kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvad puljen støtter og hvad den ikke støtter.

Hvordan søger man?

Her finder du det digitale ansøgningsskema, som skal udfyldes. 

Hvornår behandles ansøgningen?

Ansøgninger behandles løbende med en eller to måneders interval afhængig af, om jeres ansøgning skal gennem Det Fælles Landdistriktsråd, der holder møder hver måned eller om den skal igennem Fritidsudvalget, der holder møder hver anden måned. Det er administrationen, der tager stilling til, hvilket råd/udvalg der skal behandle jeres ansøgning.