Facilitetsstrategi

Strategiens overordnede sigte er at udstikke retning for de kommende års arbejde med udviklingen af idrætsfaciliteter og bygge bro til eksisterende satsninger.

Facilitetsstrategien skal skabe sammenhæng mellem vision, indsatser og mål og vil være Byrådets mulighed for at formulere konkrete målsætninger og indsatser på idrætsområdet og prioritere disse.

Herunder kan du løbende finde materialer om processen: