Facilitetsstrategi

Strategiens overordnede sigte er at udstikke retning for de kommende års arbejde med udviklingen af idrætsfaciliteter og bygge bro til eksisterende satsninger.
Børn der spiller futsal i en hal

Facilitetsstrategien skal skabe sammenhæng mellem vision, indsatser og mål og vil være Byrådets mulighed for at formulere konkrete målsætninger og indsatser på idrætsområdet og prioritere disse.

Herunder kan du se læse den gældende facilitetsstrategi:

 

Kontakt

Kultur, Vækst & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Kultur, Vækst & Udvikling