Lokalelån

Foreninger kan gratis låne lokaler på skoler eller i institutioner.
Udlån af lokale

Reservation af lokaler kan kun ske elektronisk via ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet skal sendes direkte til den pågældende skole.

Det bemærkes, at såfremt man ønsker at låne gymnastiksalen ved Barrit skole, skal der ske henvendelse til Barrit Kultur- og Idrætscenter tlf.: 75 69 15 66.

Udlån af kommunale lokaler på skoler og i institutioner i Hedensted Kommune sker i overensstemmelse med gældende love samt regelsæt for lån af lokaler. Altid under hensyntagen til de pågældende lokalers primære formål og hensigtsmæssig brug af lokalerne.

Kontakt

Inger Slumstrup

Kultur og Fritid / Fritid og Fællesskab

Tlf.: +4579755105

Send e-mail