Lokalelån

Foreninger kan gratis låne lokaler* på skoler eller i institutioner.
Kursusdeltagere i mødelokale

*Det koster pr. 1. januar 2024 65 kr./time at låne en kommunal boldhal eller gymnastiksal. Lån af for eksempel et klasselokale eller lignende er fortsat gratis.

Reservation af lokaler kan kun ske elektronisk via ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet skal sendes direkte til den pågældende skole.

Det bemærkes, at såfremt man ønsker at låne gymnastiksalen ved Barrit skole, skal der ske henvendelse til Barrit Kultur- og Idrætscenter tlf.: 75 69 15 66.

Udlån af kommunale lokaler på skoler og i institutioner i Hedensted Kommune sker i overensstemmelse med gældende love samt regelsæt for lån af lokaler. Altid under hensyntagen til de pågældende lokalers primære formål og hensigtsmæssig brug af lokalerne.

Vilkår for lån af lokaler på skoler og i institutioner i Hedensted Kommune

Skolerne i Hedensted Kommune har nogle fine lokaler, som vi gerne vil låne ud til foreningsaktiviteter.

Har du brug for et lokale til undervisning, træning, arrangementer, foreningsaktiviteter, møder eller noget helt andet, kan du her orientere dig om dine muligheder for at låne et
lokale.

Kontakt

Kultur, Vækst & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Kultur, Vækst & Udvikling