Ny forening

Er I en nystartet forening eller en eksisterende forening, som ønsker at blive godkendt som en tilskudsberettiget folkeoplysende forening, er der nogle krav, I skal leve op til
Sportsforening

For at blive godkendt skal foreningen:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om følgende:

 • foreningens formål
 • valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • foreningens hjemsted
 • betingelser for medlemskab
 • tegningsret for foreningen
 • procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Hvis I ønsker at søge om godkendelse som en folkeoplysende forening indsendes følgende til Kultur & Fritid på [email protected]:

 • foreningsoplysninger / bestyrelsens sammensætning
 • vedtægter (som er godkendt på en generalforsamling) - alternativt et forslag til vedtægter, hvis I ikke har nogen i forvejen
 • det sidste reviderede regnskab - hvis I ikke har et regnskab, sender I et budget over foreningens udgifter og indtægter
 • ansøgning med oplysninger om foreningens aktiviteter og antal medlemmer, der betaler kontingent

Ansøgningen behandles af Fritidsudvalget, hvorefter I vil få nærmere besked om, hvorvidt foreningen kan godkendes.

En godkendt forening forpligter sig til at overholde Tilskudsregler for Kultur og Fritid.

Kontakt

Kultur, Vækst & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Kultur, Vækst & Udvikling