Bevillingsnævn

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af en repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og op til 6 andre medlemmer.

Nedsættelse af et Bevillingsnævn i Hedensted Kommune blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2022. Et fremtidigt Bevillingsnævn kommer til at bestå af følgende personer:

Ole Vind (Borgmester)

Henrik Alleslev (Økonomiudvalget)

Birgit Jakobsen (Økonomiudvalget)

Claus Thaisen (Økonomiudvalget)

Hans Kristian Skibby (Økonomiudvalget)

En repræsentant fra Politiet

En repræsentant fra brancheforeningen