Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Ulkærvej 23, 7100 Vejle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 10b, Ulkær By, Sindbjerg, beliggende Ulkærvej 23, 7100 Vejle
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 4. september 2018

Jordvarmeanlæg, Brethvej 5, 7150 Barrit
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 10a, Breth By, Barrit, beliggende Brethvej 5, 7150
Barrit.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 4. september 2018

Jordvarmeanlæg, Fælledvej 5, 7171 Uldum
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 5k, Bøgballe By, Ø. Snede, beliggende Fælledvej 5, 7171 Uldum
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 16. august 2018

Jordvarmeanlæg, Hornumkærvej 15, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 18a, Hostrup By, Stouby, beliggende Hornumkærvej 15, 7140 Stouby
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 14. august 2018

Jordvarmeanlæg, Rohdenvej 8, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 1 a, Ullerup, Stouby, beliggende Rohdenvej 8, 7140 Stouby.
Se tilladelse
Klagefristen udløber den 7. august 2018

Jordvarmeanlæg, Kohavevej 21, 8721 Daugård
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 17 c, Daugåd By, Daugård, beliggende Kohavevej 21, 8721 Daugård.
Se tilladelse
Klagefristen udløber den 7. august 2018

Jordvarmeanlæg, Kohavevej 27, 8721 Daugård
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 13 k, Daugåd By, Daugård, beliggende Kohavevej 27, 8721 Daugård.
Se tilladelse
Klagefristen udløber den 7. august 2018

Jordvameanlæg, Kohavevej 29, 8721 Daugård
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 7 l, Daugåd By, Daugård, beliggende Kohavevej 29, 8721 Daugård.
Se tilladelse
Klagefristen udløber den 7. august 2018