Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Fiskeparken 0, Snaptun, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etabering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 11r, Østrup By, Glud, beliggende Fiskeparken 0, Snaptun, 7130 Juelsminde.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. januar 2019

Jordvarmeanlæg, Øster Bisholtvej 8, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etabering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 2h, Ø. Bisholt By, Glud, beliggende Øster Bisholtvej 8, 7130 Juelsminde.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 27. december 2018

Jordvarmeanlæg, Lykkevænget 2, 8763 Rask Mølle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etabering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 2 nh, Rask Hgd., Hvirring, beliggende Lykkevænget, 2, 8763 Rask Mølle.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. december 2018