Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Thyras Vænge 50, 7100 Vejle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 2ch, Lindved By, Sindbjerg, beliggende Thyras Vænge 50, 7100 Vejle
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 15. maj 2018

Jordvarmeanlæg, Langagervej 9, 7171 Uldum
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 6a, Hesselballe By, Uldum, beliggende Langagervej 9, 7171 Uldum
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 14. maj 2018

Jordvarmeanlæg, Øster Bisholtvej 9, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 10a, Ø. Bisholt By, Glud, beliggende Øster Bisholtvej 9, 7130 Juelsminde
Se tilladelsen
Klagefristen udløberden 19. april 2018