Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Bøgballevej 77, 7171 Uldum
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etabering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 2i, Bøgballe By, Ø. Snede, beliggende Bøgballevej 77, 7171 Uldum.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 9. maj 2019