Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Grønlund 29, 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matr.nr. 6cb, Tørring By, Tørring, beliggende Grønlund 29, 7160 Tørring.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 21. april 2020

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Tingvejen 11, 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matr.nr. 8b, 72f Åle By, Åle, beliggende Tingvejen 11, 7160 Tørring.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 7. april 2020