Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

  • Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Korningvej 93, 8700 Horsens
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 22. juni 2023