Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Langagervej 22, 7171 Uldum
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 20b, Hesselballe By, Uldum, beliggende Langagervej 22, 7171 Uldum.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 13. november 2018 

Jordvarmeanlæg, Bellevej 36, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 1e og matr.nr. 2b, Belle Ødegård, Stouby, beliggende Bellevej 36, 7140 Stouby.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 13. november 2018 

Jordvarmeanlæg, Hybenvej 48, 8763 Rask Mølle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 2mf, Rask Hgd., Hvirring, beliggende Hybenvej 48, 8763 Rask Mølle
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. november 2018