Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelse til etablering af en kunstgræsbane og afledning af drænvand til nedsivning fra banen på Flemming Efterskole, Skolesvinget 1, 8762 Flemming.
Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelsesloven.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 11. december 2018