Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Miljøbeskyttelsesloven:

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads til afrømmet rabatjord ved Troldhøjvej 22, 8722 Hedensted. Jorden fremkommer i forbindelse med udvidelse af motorvej E45.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads til afrømmet rabatjord ved Toftegårdsvej 35, 8722 Hedensted. Jorden fremkommer i forbindelse med udvidelse af motorvej E45.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads til afrømmet rabatjord ved Årupvej 81, 8722 Hedensted. Jorden fremkommer i forbindelse med udvidelse af motorvej E45.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads til afrømmet rabatjord ved Helge Nielsens Alle 5, 8723 Løsning. Jorden fremkommer i forbindelse med forlængelse af brounderføringen af Ribevej under motorvej E45.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads ved Ussingvej 29, 8723 Løsning, til afrømmet rabatjord der fremkommer i forbindelse med tilpasning af Ussingvej, og forlængelse af brounderføringen under motorvej E45.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord.
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til Vejdirektoratet til etablering af en oplagsplads til afrømmet rabatjord ved Dakavej 6, 8723 Løsning. Jorden fremkommer i forbindelse med tilpasning af afkørselsramper og udvidelse af motorvej E45 ved Dakavej.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. juli 2024

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer