Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Miljøbeskyttelsesloven:

  • Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af overfladevand fra padeltennisbane beliggende Skolevej 2, 8721 Daugård
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 13. april 2023

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer