Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Viborg Hovedvej 89, 7160 Tørring.
Hedensted Kommune har truffet afgørelse vedrørende nedgravning af en hest.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 26. juli 2019.