Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Miljøbeskyttelsesloven:

  • § 19 tilladelse givet til vejdirektoratet i forbindelse med jordoplag og tilhørende anlægsarbejder ved Bredalvej og E45 vest for Hedensted
    Se afgørelse og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 3. oktober 2023

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer