Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Miljøbeskyttelsesloven:

  • Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af rabatjord ved Pebringsvej, 8700 Horsens. Tilladelsen gives til vejdirektoratet i forbindelse med forlængelse af bro-underføringen under motorvej E45
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 19. marts 2024

  • Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af rabatjord ved Vandmøllevej, 8723 Løsning. Tilladelsen gives til vejdirektoratet i forbindelse med forlængelse af bro-underføringen under motorvej E45
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 19. marts 2024

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer