Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Søndre Fælledvej 8, 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af et varmepumpeanlæg.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 7. november 2019

Industrivej 6, Ølsted, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra to vaskepladser til Hedensted Spildevand A/S s kloaksystem 
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 14. oktober 2019