Spildevandsplanstillæg

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne tillæg til og revisioner af Spildevandsplanen

Spildevandsplan 2015-2020 omfatter plantiltag og visioner for de kommende 5 år. For at spildevandsplanen kan benyttes som arbejdsredskab for administrationen og Hedensted Spildevand er det nødvendigt med denne forholdsvis lange planperiode. Det kan dog blive nødvendigt at revidere spildevandsplanen inden for planperioden.

Planen vil derfor løbende blive vedligeholdt ved vedtagelse af tillæg eller en revideret spildevandsplan. Tillæg indarbejdes i den dynamiske spildevandsplan, så den altid fremstår som gældende spildevandsplan inklusiv tillæg.

Forslag til tillæg eller revisioner i høring

Når der bliver lavet et forslag til tillæg til eller revision af Spildevandsplanen, kan du læse det her. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget, som er på kommunens hjemmeside i minimum 8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i det enkelte tillæg. 

Endeligt vedtagne tillæg

Når et forslag til tillæg til eller revision af spildevandsplanen vedtages endeligt, kan du læse det herunder.

Endeligt vedtagne tillæg til eller revision af spildevandsplanen, som er ældre end 6 måneder kan findes på Hedensted Kommunes Spildevandsplan. 

I øjeblikket ingen nye vedtagne tillæg