Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du se dispensationer iht. Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer til et byggeri eller andet.

Hedensted Kommune har i de seneste 4 uger givet følgende dispensationer:

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 (fortidsmindebeskyttelseslinje), til at etablere skov på matr.nr. 1bd Rask Hgd., Hvirring, placeret vest for Enggårdsvej 3, 8763 Rask Mølle

Se dispensation og klagevejledning
Se oversigtskort
(offentliggjort den 13. september 2019)

 

Du kan læse mere om bygge- og beskyttelseslinjer.