Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer

Der er truffet følgende afgørelser:

 • Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Korning Bæk med gasledning
  Hedensted Kommune meddeler tilladelse til at Evida Syd A/S kan krydse Korning Bæk med gasledning.
  Se tilladelse
  Klagefristen udløber den 16. februar 2023
 • Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Skjold Å med vandledning
  Hedensted Kommune meddeler tilladelse til at Rårup Vandværk kan krydse Skjold Å med vandledning. 
  Se tilladelse
  Klagefristen udløber den 16. februar 2023