Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gudenåen med fjernvarmeledning
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til at Åle Fjernvarme kan krydse Gudenåen med fjernvarmeledning. 
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 11. april 2024