Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

Ingen aktuelle høringer. 

Der er truffet følgende afgørelser:

  • Dispensation til regulering af Fruens Møllested Bæk og ændret afvanding på §3 beskyttet eng, matr. nr. 11a og 10d Ulkær By, Sindbjerg, Højgårdvej 2, 7100 Vejle.
    Se afgørelsen og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 20. oktober 2020