Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

Etablering af rørunderføring/faunapassage i forbindelse med etablering af ny omfartsvej øst om Hedensted
Hedensted Kommune ønsker at regulere Tilløb til Spettrup Bæk på en 55 m strækning i forbindelse med etablering af en rørunderføring og faunapassage i forbindelse med etableringen af en ny omfartsvej øst om Hedensted. Vandløbsreguleringen finder sted på matr. nr. 1c og 1d Remmerslund By, Hedensted og 4h St. Dalby By, St. Dalby. Hedensted Kommune ejer matrikel 4h St. Dalby By, St. Dalby.
Forslag til projektet skal jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. sendes i fire ugers offentlig høring.
Se udkastet
Eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til kommunen senest onsdag den 20.juli 2022

Omlægning af tilløb til Dalby Bæk i forbindelse med ny vej øst om Hedensted
Hedensted Kommune ønsker at regulere Tilløb til Dalby Bæk på en omkring 250 m strækning i forbindelse med etablering af en ny rundkørsel der skal forbinde en ny vej øst om Hedensted med Dalbyvej. Reguleringen finder sted på matr. nr. 6a, 6n, 7000A og 8h Dalby By, St. Dalby.
Forslag til projektet skal jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. sendes i fire ugers offentlig høring.
Se udkastet
Eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til kommunen senest onsdag den 20.juli 2022

Der er truffet følgende afgørelser:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.