Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer

Der er truffet følgende afgørelser:

  • Omlægning af delstrækning af Dalby Bæk
    I forbindelse med udvidelse af vej ønsker Hedensted Kommune at omlægge 59 meter af Dalby Bæk.
    Hedensted Kommune giver tilladelse til regulering af det nedre stræk af Dalby Bæk efter Vandløbslovens § 17 og §3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 1. juni 2023