Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation til oprensning af øvre del af vandløb i Hedensted Mose og fældning af træer omkring sø i mose, matr.nr. 4r og 15d, Hedensted By, Hedensted
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 27. februar 2018

Dispensation til oprensning af 16 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 13. februar 2018

Dispensation til oprensning af 3 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 13. februar 2018

 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk