Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

8 ugers offentliggørelse af ansøgning til tilladelse til at etablere tre gydestryg i Smedebæk
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra Vejle Sportsfiskerforening om tilladelse til at etablere tre gydestryg og udlægning af håndsten i Smedebæk ved Nørremarksvej i Hornsyld.
Gydestrygene etableres i overensstemmelse med DTU Aquas vejledning, se nedenfor.
Høringssvar sendes til vandognatur@hedensted.dk
Indsigelser eller bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest onsdag den 27. marts 2019.
Se ansøgning
Se udkast til tilladelse
Se DTU Aquas vejledning ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk”.

For yderligere oplysninger i sagen, kontakt Sune Mikkelsen, tlf. 7975 5669
e-mail: sune.mikkelsen@hedensted.dk

Der er truffet følgende afgørelser:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.