Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

Hedensted Kommune fremmer tilladelse til hævning af vandløbsbunden på tilløb til Thorup Bæk, Matr nr. 3b, Torup By, Hedensted.
Se tilladelsen
Tilladelsen er i høring frem til den 7. maj 2019.
Alle kommetarer sendes til naturogmiljø@hedensted.dk 

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation til nedlæggelse af sø i lokalplanområde matr.nr. 1k, Palsgård Hdg., As, samt landzonetilladelse til etablering af to nye søer, matr.nr. 1a, Palsgård Hdg., As, Palsgaardvej, 7130 Juelsminde
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 13. maj 2019

Hedensted Kommune giver dispensation til sejlads på strækket fra Tørring til Verdens Ende den 1. juni 2019
Se dispensationen 
Klagefristen udløber den 2. maj 2019

Hedensted og Horsens kommune har lavet en ændring i forskriften for hjemmehørende fartøjer på strækningen fra Tørring til Mossø.
Se Forskrift for Registreringsordningen for hjemmehørende fartøjer
De nye regler vil være offentliggjort på kommunens hjemmeside frem til den 28. april 2019

Tilladelse til etablering af gydestryg i Smedebæk ved Nørremarksvej i Hornsyld
Hedensted Kommune har den 28. marts 2019 meddelt tilladelse til, at der kan etableres tre 10 meter lange gydestryg i Smedebæk på en ca. 190 m vandløbsstrækning ved Nørremarksvej i Hornsyld.
Mellem strygene udlægges strømsten.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 25. april 2019