Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed, Flemmingvej 16, 8762 Flemming
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 13. september 2018

 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk