Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

 • Åbning af rørlægning på del af Bjørnkærgrøft ved Hornsyld Industrivej 8783 Hornsyld
  Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til at åbne ca. 220 meter af Bjørnkærgrøften og 40 meter af regnvandsledning ved matr.nr. 7g Nedre Bjerre By, Bjerre, 8783 Hornsyld. Formålet med at åbne del af vandløbet er at afhjælpe opstuvning, der sker i våde perioder.
  Kommunen forventer samtidig at træffe afgørelse om, at projektet ikke kræver VVM-redegørelse.
  Eventuelle bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 14. oktober 2021
  Se udkast til tilladelsen

 • Etablering af minivådområde ved L’hombrevej 4, 8783 Hornsyld
  Hedensted Kommune meddeler tilladelse til etableringen af et minivådområde på matr. nr. 1 Breth By, Barrit, L’hombrevej 4, 8783 Hornsyld. Formålet med etableringen af minivådområde er i henhold til Statens målsætningen om reetablering af 1000-2000 minivådområder i den danske natur og til fjernelse af kvælstof og bundfældning af fosfor fra vandmiljøet.
  Hedensted Kommune meddeler samtidig afgørelse om at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse.
  Eventuelle bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 7. oktober 2021.
  Se tilladelsen  

 • Etablering af ny bro over Uldum Lilleå ved Mekuvej 9 og Industrivej 21, 7171 Uldum
  Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til at etablere en ny bro over Uldum Lilleå ved matr.nr. 122b og 2m Uldum BY, Uldum, Mekuvej 9 og Industrivej 21. Formålet med etablering af broen er at skabe interne forbindelsesveje på virksomheden Dechra.
  Kommunen forventer samtidig at træffe afgørelse om, at projektet ikke kræver VVM-redegørelse.
  Eventuelle bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 24. september 2021
  Se udkast til tilladelsen 

Der er truffet følgende afgørelser:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser