Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer

Der er truffet følgende afgørelser:

  • Dispensation fra åbeskyttelseslinje til opførelse af nyt stuehus på Klaks Møllevej 23, Korning, 8700 Horsens
    Se afgørelse og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 14. december 2023

  • Dispensation fra skovbygge- og søbeskyttelseslinjen til erhvervsbyggeri på Gesagervej 50, 8722 Hedensted
    Se afgørelse og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 14. december 2023