Kommuneplan

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne tillæg til Planstrategi, kommuneplantillæg samt indkaldelse af idéer og forslag

Kommuneplan 2017-2029

Byrådet vedtog den 27. juni 2018 Hedensted Kommuneplan 2017-2029 endeligt. Hedensted Kommuneplan 2017-2029 er offentliggjort den 16. juli 2018.

Indkaldelse af idéer og forslag

Planstrategi

Kommuneplantillæg

Når der bliver lavet et forslag til et kommuneplantillæg, kan du læse forslaget her.  Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg, som er på kommuneplanens hjemmeside i typisk 8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i det enkelte tillæg.

Du kan se vedtagne kommuneplantillæg i planportalen. Hvis du er klageberettiget, har du 4 uger fra kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort til at påklage retlige spørgsmål. Læs mere om klagefrist og -vejledning i det enkelte tillæg.