Kommuneplan

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne tillæg til Planstrategi, kommuneplantillæg samt indkaldelse af idéer og forslag

Kommuneplan 2021-2033

Indkaldelse af idéer og forslag

Planstrategi

  • Hedensted kommunes Planstrategi 2023
    (Offenligtliggjort den 18. august 2023 til 15. september 2023)

Kommuneplantillæg

Når der bliver lavet et forslag til et kommuneplantillæg, kan du læse forslaget her. Såfremt kommuneplantillægget er lavet sammen med en lokalplan, kan du se planerne under offenliggørelser, lokalplaner. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg, som er på kommuneplanens hjemmeside i typisk 8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i det enkelte tillæg.

Du kan se vedtagne kommuneplantillæg i planportalen. Såfremt kommuneplantillægget er lavet sammen med en lokalplan, kan du se planerne under offenliggørelser, lokalplaner. Hvis du er klageberettiget, har du 4 uger fra kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort til at påklage retlige spørgsmål. Læs mere om klagefrist og -vejledning i det enkelte tillæg.