Kystbeskyttelsesloven

Her kan du se godkendelser efter Kystbeskyttelsesloven

Høring:

Høring i forbindelse med etablering af kystbeskyttelsesanlæg på matr. nr. 3n Sønderby By, Glud, Pøt Strandby 138F, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra Nørgård Koloniens Grundejerforening om tilladelse til at etablere hård kystbeskyttelsesanlæg i sten på en ca. 100 m kyststrækning samt to T-høfder.
Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til det ansøgte projekt. 

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 9. marts 2021.  

Vi gør opmærksom på retten til aktindsigt. 

Se udkast til tilladelse