Kystbeskyttelsesloven

Her kan du se godkendelser efter Kystbeskyttelsesloven

Status på sag om forlængelse af diget ved As Vig Syd
7. maj 2020:
Udvalget for Teknik har den 5. maj 2020 besluttet at fremme sagen om forlængelse af diget.
Berørte grundejere orienteres i uge 20-21/2020.
En foreløbig tidsplan for sags forløb forventes klar i løbet af uge 21/2020.
For flere oplysninger i sagen kan Sune Mikkelsen kontaktes på tlf. 7975 5669 eller E-mail sune.mikkelsen@hedensted.dk

Status på sag om etablering af kystbeskyttelsesanlæg ved Nørgårdkolonien
7. maj 2020:
Udvalget for Teknik har den 5. maj 2020 besluttet at fremme sagen om etablering af kystbeskyttelsesanlægget.
Berørte grundejere orienteres i uge 20-21/2020.
En foreløbig tidsplan for sags forløb forventes klar i løbet af uge 21/2020.
For flere oplysninger i sagen kan Sune Mikkelsen kontaktes på tlf. 7975 5669 eller E-mail sune.mikkelsen@hedensted.dk

Offentliggørelse af ansøgning om tilladelse til at forstærke eksisterende skråningsanlæg (kystbeskyttelse) samt etablere gangsti og trappe på Bjørnsknude. Matr. nr. 56c, Klakring By, Klakring, Bjørnsknudevej 76, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har i samarbejde med ejerne af ejendommen Bjørnsknudevej 76, 7130 besluttet at forstærke kystbeskyttelsesanlægget på Bjørnsknude. Der etableres samtidig en gangsti på skråningsanlægget. Stien forbindes med Bjørnsknudevej med en trappe.

Udgifter til forundersøgelse, projektering, etablering og vedligehold afholdes af Hedensted Kommune.

Projektet forventes udført i sommeren 2020.

Den endelige tilladelse vil blive offentliggjort på Hedensted Kommunes hjemmeside. Der vil kunne klages over afgørelsen i 4 uger hvad angår de retlige forhold.

Se ansøgningen
Se Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering, COWI 2020

Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 29. maj 2020.