Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

 

Afgørelse om udledning af tag- og overfladevand fra husdyrbrug på Gludvej 79, 7130 Juelsminde, via forsinkelsesbassin og dræn i Kællingegrøften
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. februar 2019

Afgørelse om ændring af renseanlæg på Hornsyld Købmnadsgaard A/S, Nørregade 28, 8783 Hornsyld og vilkårsændringer til eksisterende tilladelse til udledning af renset tag- og overfladevand i Bjørnkærgrøften
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 5. februar 2019