Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

 

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde ved Nordmarksvej i Glud via bassin i Glud Bæk samt miljøvurdering af bassin mv
Hedensted Kommune har til et ansøgt projekt, hvor der etableres et nyt boligområde, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Der etableres anlæg til håndtering  og forsinkelse af regnvand fra boligområde inklusive vejanlæg. Afgørelsen giver tilladelse til udledning af det rensede regnvand i Glud Bæk, der udløber i Horsens Yderfjord.

Se afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. december 2022.

 

 

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i Hedensted via bassin i Tilløb til Torup Bæk

Hedensted Kommune har til et ansøgt projekt om separering af fælleskloak, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Der etableres anlæg til håndtering  og forsinkelse af regnvand fra boligområde inklusive vejanlæg. Afgørelsen giver tilladelse til udledning af det rensede regnvand via  udløb i Tilløb til Torup Bæk, der udløber i Torup Bæk, Rohden Å-systemet, Vejle Yderfjord.

Se afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber d. 6. december 2022.

 

 

E45 Østjyske Motorvej får 14 udløb i flere vandløb i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har til et ansøgt projekt om udvidelse af E45 Østjyske Motorvej, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
Der etableres anlæg til håndtering  og forsinkelse af regnvand fra vejanlæg.
Afgørelsen giver tilladelse til udledning af det rensede regnvand via 14 udløb i henholdsvis Bjørnkær Grøft via rørlagt vandløb, i Sole Bæk direkte og via rørlagt vandløb, i Gesager Å direkte og via rørlagt vandløb, i Tilløb til Gesager Å/Gesager Bæk, i Pilebæk, i Tilløb til Korning Bæk via rørlagt tilløb til Korning Bæk og i Ølsted Å.

Se afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber d. 1. december 2022.