Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

 

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra bolig- og erhvervsområder i Kragelund i Tilløb til Krollerup Bæk
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til udledning fra tag-, vej- og overfladevand fra eksisterende bolig- og erhvervsområder i Kragelund, 8723 Løsning.
Regnvand vil blive forsinket i nyt forsinkelsesbassin, som etableres på Herredsvej 19, inden udløb sker i åbent vandløb.
Tilladelse til udledning meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 § 28 stk. 1.
Afgørelsen kan ses her.
Klagefristen udløber den 23. maj 2019 ved midnat.