Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

Midlertidig tilladelse til udledning af bortledt grundvand, fra byggeprojekt i Tørring, i Slårup Å
Hedensted Kommune meddeler tilladelse til, at der i perioden fra og med den 9. september 2019 til og med den 29. november 2019 må udledes bortledt grundvand fra byggeprojekt på Jernbanegade 10, 7160 Tørring.

Grundvandet iltes inden udløb i jævn strøm sker i vandløbet Slårup Å.
Tilladelse til udledning meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 § 28 stk. 1.

Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 26. september 2019 ved midnat.