Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

 • Tilladelse til udledning af processpildevand fra ionbytter-anlæg på Vejlevej 14 V, 7130 Juelsminde, i Hellebjerg Møllebæk
  Hedensted Kommune meddeler tilladelse til udledning af regenereringsvand fra ionbytningsproces ved Juelsminde Vand. Afledning af regenereringsvand sker via udligningstank, og udløb i vandløb vil have en størrelse på ca. 0,22 l/s.
  Tilladelse meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 § 28  stk. 1.
  Se afgørelsen
  Se afgørelsens bilag 2: Ansøgningsmateriale modtaget den 20. august 2020
  Klagefristen udløber den 29. september 2020