Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

 

 • Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra Kildeparkens vejforlængelse i Gesager Å samt bortledning af grundvand og afgørelse efter miljøvurderingsloven
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at tag-, vej- og overfladevand fra vejanlægget Kildeparken, 8722 Hedensted, efter rensning og forsinkelse i bassiner, må udledes i to nye udløb i Gesager Å, der via Bygholm Å udløber i Horsens Inderfjord. Herudover må der ske bortledning af grundvand fra en del af strækningen og vi har truffet afgørelse om, at det konkrete projekt ikke kræver en nærmere vurdering af projektets miljøpåvirkning på omgivelserne.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen er 4 uger og udløber den 17. oktober 2023.

 • Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra erhvervsområde i Daugård via bassin i Bregnballe Bæk
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at tag-, vej- og overfladevand fra et erhvervsområde på Erhvervsvej, 8721 Daugård, efter forsinkelse i bassin, der er etableret på Daugårdvej 5, 8721 Daugård, må udledes i et nyt udløb i Bregnballe Bæk, der via Rohden Å-systemet udløber i Vejler Yderfjord.
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. oktober 2023.