Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 • Tilladelse til etablering af 10 filterboringer med en maksimal dybde på 7 m i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning på matr.nr. 2m Uldum By, Uldum
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 150.000 m3 vand fra boringerne.
  Tilladelsen gælder indtil den 1. april 2021.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 3. december 2020

 • Hedensted Kommune meddeler forlængelse af dispensation fra drikkevandskvalitetskravet for pesticidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) til Klejs Vandværk indtil 1. august 2021
  Se afgørelsen 
  Klagefristen udløber den 19. november 2020

 • Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Solkær Vandværk
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 60.000 m3/år fra boringerne med DGU nr. 116.1192, 116.990 og 116.1750.
  Tilladelsen er gældende i 30 år.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 19. november 2020

 • Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt dyrehold på Vesterbovej 4,  7171 Uldum
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 200 m3/år fra brønd.
  Tilladelsen er gældende i 10 år.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 10. november 2020