Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 • Vandindvindingstilladelse til Glud Vandværk a.m.b.a. samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM).
  Der meddeles tilladelse til indvinding af 130.000 m3/år på Snaptun Kildepladsen.
  Tilladelsen er gældende frem til 1. maj 2051.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 2. marts 2023

 • Fornyelse af markvandingstilladelse til arealer beliggende Norddalsvej 4a, 8762 Flemming samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM).
  Tilladelsen er gældende i frem til d. 1. februar 2038.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 2. marts 2023

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser i høring