Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven: 

Etablering af en bundfældningstank til filterskyllevand på Ølsted Vandværk
Der meddeles efter Vandforsyningslovens § 21 tilladelse til at etablere en bundfældningstank til filterskyllevand til Ølsted Vandværk
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 8. oktober 2019

Fornyelse af markvandingstilladelse til boring beliggende Hjortsvangvej 7, 7160 Tørring
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 30.000 m3/år fra boring DGU nr. 106.1127.
Tilladelsen er gældende i 5 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 3. oktober 2019