Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven: 

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk, Bøgballevej 106V, 7171 Uldum
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 70.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 106.774 og 106.1015.
Se tilladelse
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 29. november 2018

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Urlev Vandværk, Urlev Kirkevej 17, 8722 Hedensted
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 4.000 m3/år fra boringen DGU nr. 106.411.
Se tilladelse
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 29. november 2018

Vandindvindingstilladelse til Rask Mølle og Uldum Fællesvandværk
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 180.000 m 3 /år fra boringerne DGU nr. 106.1480 og 106.1572, beliggende vi Rask Skov.
Se tilladelse
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 22. november 2018

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Hornborg Vandværk, Vesterenden 10, 8762 Flemming.
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 34.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 106.705 og 106.1143.
Se tilladelse
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 20. november 2018

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Stenderup Vandværk, Lystrupvej 6B, 8781 Stenderup.
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 50.000 m3/år fra boringen DGU nr. 117.516.
Se tilladelse
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 13. november 2018