Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven:

Prøvepumpning af reserveboring
Hedensted Kommune har meddelt vandindvindingstilladelse til renpumpning af boring DGU nr. 106.1443 på matr.nr. 10t, Løsning By, Løsning, beliggende Merringvej 47L, 8723 Løsning. Boringen tilhører Løsning Vandværk.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. juni 2018