Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 • Tilladelse til vidergående vandbehandling til Juelsminde Vand
  Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et vandbehandlingsanlæg til reduktion af kalk i drikkevandet fra Juelsminde Vand. Anlægget etableres på vandværket i forlængelse af eksisterende vandbehandlingsanlæg.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 29. september 2020
 • Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt dyrehold på Ribevej 4, 7171 Uldum
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 5.500 m3/år fra boringen med DGU nr. 106.2933.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 22. september 2020
  Tilladelsen er gældende i 15 år.
 • Fornyelse af markvandingstilladelse til Nordre Fælledvej 10, 7160 Tørring
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 25.000 m3/år fra boringen med DGU nr. 106.843.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 22. september 2020
  Tilladelsen er gældende i 15 år.