Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 • Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Sønderby Vandværk samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)
  Tilladelsen er gældende i 1 år.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 8. december 2022

 • Tilladelse til etablering af bundfældningsbassin med nedsivning på Sebberup Vandværk, beliggende Hovedvejen 107, 8723 Løsning
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 1. november 2022

 • Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)
  Tilladelsen er gældende i 1 år.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 11. oktober 2022

 • Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Snaptun Kildeplads, Glud Vandværk a.m.b.a. samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)
  Tilladelsen er gældende i 1 år.
  Se tilladelse
  Klagefristen udløber den 6. oktober 2022

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser i høring