Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven: 

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Kalhave Vandværk, Skrædderbakken 3, 7171 Uldum
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 35.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 106.862 og 106.1147.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. juni 2019