Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven: 

Bore- og vandindvindingstilladelse til Kodallundvej 9, 8763 Rask Mølle
Der er meddelt boretilladelse til ny boring på matr. 6b, Kodallund, Hvirring samt endelig vandindvingstilladelse. Den tilladte indvindingsmængde er på 300 m3 pr. år.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 15. februar 2019.