Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

  • Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Tørring Vandværk samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)
    Tilladelsen er gældende i 1 år
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 12. juli 2022

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser i høring