Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 • Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Solkær Vandværk.
  Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 30.000 m3/år fra boringerne med DGU nr. 116.1192, 116.990 og 116.1750.
  Tilladelsen er gældende i 30 år.
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 30 december 2021

 • Hedensted Kommune meddeler ændring af vilkår i vandindvindingstilladelse fra 2018 til Hyrup Vandværk. Den tilladte vandmængde nedsættes til 60.000 m3/år
  Se tilladelsen

 • Hedensted Kommune meddeler forlængelse af tidsfristen i dispensation fra drikkevandskvalitetskravet for pesticidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) til Klejs Vandværk indtil den 1. december 2021.
  Se dispensationen

 • Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Åle Vandværk.
  Tilladelsen er gældende i 1 år fra d.d.