Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven: 

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Sebberup Vandværk, Hovedvejen 107, 8723 Løsning
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 17.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 116.534 og 116.1628.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 18. april 2019

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Klejs Vandværk, Holstdalsvej 28b, 7130 Juelsminde
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 30.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 117.169 og 117.407.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. april 2019

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Rårup Vandværk, Kirkedalsvej 19, 7130 Juelsminde
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 80.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 117.532 og 117.551.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. april 2019

Hedensted Kommune har meddelt boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til renpumpning til en ny vandindvindingsboring på mat. nr. 10s, Løsning By, Løsning, beliggende på areal nord for Merringvej 47L, 8723 Løsning.
Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at etablering af boringen og vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 11. april 2019

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til I/S Eriknauer Vandværk, Annasmindevej 25b, 8700 Horsens.
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 18.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 106.1243 og 106.372.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. april 2019

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Ølsted Vandværk, Skolevænget 17, 8723 Løsning
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 95.000 m3/år fra boringerne DGU nr. 116.724 og 116.985.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 26. marts 2019