Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven:

Vandindvindingstilladelse til forsyning af svinebesætning og husholdning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af 20.170 m3 grundvand årligt til forsyning af svinebesætning og husholdning på Korning Nørremark 35, 8700 Horsens fra boring DGU nr. 106.702 beliggende på matr.nr. 45a Korning By, Korning på ejendommen Korning Nørremark 37, 8700 Horsens.
Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. februar 2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding, Logslundvej 6, 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt fornyet tilladelse til indvinding af 6.000 m3 grundvand årligt til markvanding fra boring DGU nr. 106.749 beliggende på matr.nr. 15b Tørring By, Tørring, på ejendommen Logslundvej 6, 7160 Tørring.
Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. februar 2018