Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

Fornyelse af markvandingstilladelse til Møgelbjergvej 8, 8762 Flemming
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 20.000 m3/år fra boringen med DGU nr. 106.1219.
Tilladelsen er gældende i 5 år.
Klagefristen udløber den 20. februar 2020

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Bjerre Vandværk A.m.b.a.
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 60.000 m3/år fra boringerne med DGU nr. 117.548 og 117.500.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen udløber den 17. februar 2020