Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

Tilladelse til indvinding af vand til markvanding på ejendommen Honumvej 35, 8763 Rask Mølle
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 15.000 m3/år fra boring med DGU nr. 106.785.
Tilladelsen er gældende i 15 år.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 26. november 2019

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding samt bilvask på ejendommen Tømrervej 20, 7130 Juelsminde
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 18. november 2018

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturer på ejendommen Merringvej 67, 8723 Løsning
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. november 2019

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra to brønde til vanding af dyr samt vand til en sø på ejendommen Riberlundvej 11, 7100 Vejle
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. november 2019

Tilladelse til indvinding af vand til brug ifm. dyrehold på ejendommen Kodamvej 1, 7160 Tørring
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 500 m3/år fra brønd.
Tilladelsen er gældende i 5 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 12. november 2019