Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

 

Afslag på ansøgning om tilladelse til vanding af hestehold på Jydevej 8, 8762 Flemming.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 25. marts 2021.