Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Båstrup By Vandværk
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 23.000 m3/år fra boringen med DGU nr. 116.1251.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 27. maj 2021.

Hedensted Kommune har meddelt vandindvindingstilladelse til Glud Vandværks 2 kildepladser.
Skjold Kildepladsen er beliggende på matr. nr. 1f , Skjold By, Skjold, Sejetvej 15 og matr. nr. 4 , Brund By, Skjold, Skjold Kirkevej 22, 7130 Juelsminde.
Der er givet tilladelse til en årlig vandindvinding på 40.000 m3 grundvand. 
Se tilladelsen

Snaptun Kildepladsen er beliggende matr. nr. 21m , Østrup By, Glud, Snaptunvej 20, 7130 Juelsminde.
Der er givet tilladelse til en årlig vandindvinding på 130.000 m3 grundvand. 
Se tilladelsen

Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Klagefristen udløber den 25. maj 2021.


Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Båstrup-Gl. Sole Vandværk.
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 47.000 m3/år fra boringerne med DGU nr. 116.850, 116.1209.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 24 maj 2021.