Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Dalbyvej 96, 8722 Hedensted
Tilladelse efter §16b – under 750 kg N
Udvidelse af ammekobesætning.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 3. maj 2018 

Søndergårdsvej 3, 8723 Løsning
Tilladelse efter §16b – over 750 kg N
Ændring af staldgulv i kvægstald
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 20. april 2018

Ørnstrupvej 174, 8781 Stenderup
Tilladelse efter §16b – under 750 kg N
Udvidelse af hestehold
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den den 28. marts 2018 

 

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven
Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: 

Dalbyvej 96, 8722 Hedensted
Udkast til tilladelse
Se udkastet
Høringsfristen udløber den 3. april 2018