Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Indledning af revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktion på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde

Henrik Nielsen, Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har til hensigt at indlede revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktion på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde.

I forbindelse med behandling af sagen har alle ret til at se sagens akter samt til at komme med kommentarer til dette. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger.

Materialet kan ses her:
Materiale af den 18. juni 2019 om Revurdering
med tilhørende skema nr. 211300

Hedensted Kommune har til hensigt, at revurdere husdyrbrugets miljøgodkendelse til svineproduktion, jf. afgørelse af den 6. juli 2011 med tillæg af den 28. september 2011. Virksomheden har udnyttet miljøgodkendelsen.

Bemærkninger til revurderingssagen eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelse skal sendes til Hedensted Kommune, Fritid & Fællesskab, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk, att.: Rikke Bjerg.

Efter modtagelse af udkast har enhver ret til at kommentere udkastet inden for to uger.

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 24. juli 2019.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Brædstrupvej 20, 7160 Tørring
Afgørelse om miljømiljøgodkendelse efter §16b i husdyrbrugloven til udvidelse af husdyrbrug på Brædstrupvej 20, 7160 Tørring 
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 18. juli 2019

Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted
Afgørelse om miljømiljøgodkendelse efter §16a i husdyrbrugloven udvidelse af konsumægsproduktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 10. juli 2019

Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde
Afgørelse om miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrugloven til etablering af husdyrbrug.
Der tillades etablering af kvægsbesætning samt opførelse af ny stald.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 4. juli 2019 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: 

I øjeblikket ingen aktuelle udkast