Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger. 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

 • Gludvej 79, 7130 Juelsminde
  Der er meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven til produktionsarealet på husdyrbruget på Gludvej 79, 7130 Juelsminde, hvor der er en eksisterende malkekvægsbesætning. Afgørelsen vedrører det samlede produktionsareal på det eksisterende husdyrbrug. Herudover tillades etablering af en gyllebeholder og tilbygning af foderlade til eksisterende råvarehus.
  Hedensted Kommune har behandlet en ansøgning om fremover at producere husdyr på et produktionsareal på i alt 6.325 m2.
  Se afgørelsen
  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. april 2023.

 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

 • Overvej 10, 7140 Stouby
  Afgørelse om etablering af kornsilo med en diameter på 14,63 m og en højde på 13,2 m. Siloen i galvaniseret stål opstilles på underlag af beton. Placeringen af siloen bliver ca. 50 m nord for det eksisterende maskinhus og ved siden af den eksisterende kornsilo. 
  Se afgørelsen 
  Klagefristen udløber den 20. april 2023