Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser truffet efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Troldhøjvej 6B, 8722 Hedensted
Afgørelse om genetablering af maskinhus
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. februar 2018