Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjebliket ingen aktuelle ansøgninger

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af teltoverdækning af gyllebeholder på ejendommen Korning Nørremark 35, 8700 Horsens
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 2. januar 2024

§16b miljøtilladelse til husdyrbruget på Bøgballevej 66, 7171 Uldum
Se afgørelse og klagevejledning
Bilag 2: Ansøgningsskema
Bilag 3: Ansøgningsmateriale
Klagefristen udløber den 30. november 2023

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af teltoverdækning af gyllebeholder på ejendommen Ildvedvej 6, 7160 Tørring
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 30. november 2023

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Udkast iht. Husdyrbrugloven

Her kan du se udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven 

Høring af udkast til afgørelse

Høringsudkast §16b uden BAT-krav, Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde 

Ansøgningsmateriale:
§ 16b ansøgning opd. Nov, 2023  
Ansøgningsskema nr. 239701 
Oversigtskort 


Høringsudkast §16b med BAT-krav, Østermarksvej 15, 8762 Flemming

Ansøgningsmateriale:
Ansøgningsmateriale
Ansøgningsskema