Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Brædstrupvej 13, 7160 Tørring
Tilladelse efter den nye lov §16b - under 750 kg NH3N
Tilladelse til ændret produktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 27. juni 2018

Her kan du se afgørelser under Anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Hedensted Kommune har truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Nørkærvej 3, 7140 Stouby
Tilladelse til nyt maskinhus
Se afgørelsen
Klagefrist udløber den 27. juni 2018

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: