Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune indleder revurdering: 

I øjeblikket ingen aktuelle revurderinger. 

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Hammervej 18, 7160 Tørring
Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse for svineproduktion på Hammerlund, Hammervej 18, 7160 Tørring.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 21. april 2020

Annasmindevej 26, 8700 Horsens
Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse for svineproduktion på Annasminde, Annasmindevej 26, 8700 Horsens.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 21. april 2020

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Nøttrupvej 16, 7130 Juelsminde
Afgørelse om ændring af svinestald til maskinhus.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 5. maj 2020

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Langbjergvej 8, 7140 Stouby
Udkast til miljøgodkendelse efter § 16a i Husdyrbrugloven af uændret produktion.
Se udkastet af den 3. april 2020
Se ansøgningsmateriale skema nr. 208649 af den 13. december 2019
Se miljøkonsekvensrapport af den 9. januar 2020
Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være modtaget hos Hedensted Kommune senest den 3. maj 2020

Stenderupvej 12, 8781 Stenderup
Udkast til miljøtilladelse efter § 16b i Husdyrbrugloven til udvidelse/ændring af malkekvægsproduktion.
Se udkastet
Bemærkninger til udkastet skal være modtaget hos Hedensted Kommune senest den 23. april 2020