Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjeblikket ingen ansøgninger.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Afgørelse efter anmeldeordningen vedrørende Skift af dyretype på husdyrbruget på Bråvej 20, 8781 Stenderup
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. marts 2019

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: