Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Ingen aktuelle ansøgninger. 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

 • Korning Nørremark 35, 8700 Horsens
  Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af 4. august 2010 med tillæg af den 10. september 2013 af soproduktion på "Hygebjerggaard". 
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 28. september 2020
 • Boring 33, 8763 Rask Mølle
  Miljøtilladelse til slagtesvineproduktion på Boring 33, 8763 Rask Mølle.
  Se afgørelsen 
  Klagefristen udløber den 17. september 2020 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Ingen aktuelle afgørelser. 

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

 • Ørum Skovvej 17, 7171 Uldum
  Udvidelse af minkproduktion.
  Se Udkast til miljøtilladelse for husdyrbrug
  Kommentarer til udkastet kan sendes til landbrug      
 • Skovhusvej 15, 8762 Flemming
  Ændret dyrehold i eksisterende bygninger. 
  Se Udkast til miljøtilladelse for husdyrbrug
  Kommentarer til udkastet kan sendes til landbrug senest den 21. september 2020