Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Boring 33, 8763 Rask Mølle
Afgørelse om opstilling af amerikanersilo, efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 30. juli 2019

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: 

Bellevej 22, 7140 Stouby
Udkast til Miljøtilladelse efter §16b i Husdyrbrugloven til udvidelse/ændring af kvægproduktionen 
Se udkastet
Bemærkninger til udkastet skal være modtaget hos Hedensted Kommune senest den 9. august 2019