Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde
Afgørelse om etablering af silo på husdyrbruget
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 7. november 2019

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser