Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Båstrupvej 63A, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse og ændring af det eksisterende dyrehold på ejendommen Båstrupvej 63A, 8722 Hedensted. Ansøgningsmaterialet består af skema 206289, en ansøgning og en miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet.

Ansøgningen vedrører en udvidelse af den eksisterende konsumægproduktion fra to identiske stalde, på ejendommen Båstrupvej 63A, med en 3. stald magen til de to eksisterende. Den nye stald placeres syd for de eksisterende stalde.

Den samlede produktion vil efter udvidelsen være en produktion af konsumæg fra 99.000 årshøner fordelt i 3 identiske stalde. Hver stald har et produktionsareal på 3.780 m2. Det samlede produktionsareal udgør 11.340 m2 efter udvidelsen.

Den nye stald indrettes med etageanlæg, som er indrettet med gødningsbånd til fjernelse af den faste gødning i produktionsperioden.  Der etableres ikke veranda på nogle af staldene.

Husdyrgødningen fra ægproduktionen afsættes til biogas fra gødningshus/containerhus.

Hedensted Kommune behandler ansøgningen og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet.

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger.

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen skal sendes til Hedensted Kommune, Natur & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, eller på tlf. 7975 5679 eller på e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk

Efter modtagelse af udkast har enhver ret til at kommentere udkastet inden for 4 uger.

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 24. oktober 2018.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Her kan du se afgørelser under Anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Hedensted Kommune har truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: