Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Ingen aktuelle ansøgninger. 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

 • Ørum Skovvej 17, 7171 Uldum
  Tilladelse efter §16b i Husdyrbrugloven, over 750 kg N.
  Udvidelse af minkproduktionen og tilladelse til nye minkhaller.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 29. oktober 2020

 • Skovhusvej 15, 8762 Flemming
  Tilladelse efter §16b i Husdyrbrugloven, over 750 kg N.
  Ændring af svineproduktionen inden for eksisterende bygninger. Intet nybyggeri.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 23. oktober 2020

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

 • Langagervej 4, 7171 Uldum
  Afgørelse vedr. etablering af maskinhus.
  Dyreholdet udvides ikke.
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 29. oktober 2020

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Ingen aktuelle udkast til afgørelser