Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads
R M Spåntagning A/S, Møllersmindevej 28, 8763 Rask Mølle
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 9. juli 2020

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra køkkenkantine
Eltronic A/S, Kilde Allé 4, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 9. juli 2020