Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra OK Hedensted Syd v. Superbrugsen Hedensted til Hedensteds spildevands system
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 14. maj 2019