Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser
  • Tilslutningstilladelse, Helge Nielsens Alle 13, 8723 Løsning – Kloster A/S.
    Se afgørelsen og klagevejledning
    Klagefrist udløber den 25. september 2023