Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads til mere end 20 biler ved Kilde Alle 2, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefrist udløber den 26. juli 2022