Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Constantiaparken 1.
Nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand fra fremtidigt boligområde beliggende Constantiaparken 1, matr. nr. 1ba, LL. Dalby By, Hedensted.
Se tilladelsen
Klagefrist udløber den 15. marts 2019