Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

  • Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra udvidelse af parkeringsplads, med mere end 20 pladser, på Lars Larsens Vej 10, 7171 Uldum, matr.nr. 12v Uldum by, Uldum
    Se tilladelsen
    Klagefristen udløber den 24. november 2020