Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra kølevandssystem og fra tilhørende blødgøringsanlæg ved Air Liquide Danmark A/S, Frejasvej 4, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 18. marts 2021