Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaske- og tankanlæg til Hedensted Spildevand A/S’s kloak-system vedrørende virksomheden OK a.m.b.a, Skanderborgvej 1, 7100 Vejle
Se tilladelsen
Klagefrist udløber den 6. december 2022

Tilladelse til tilslutning af processpildevand til Hedensted Spildevands spildevandsledning vedrørende virksomheden CP H A/S, Teknikervej 1, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefrist udløber den 28. november 2022

Tilladelse til udsprøjtning af vand uden jordbrugsmæssig værdi fra varmeproduktionen hos virksomhed beliggende Hedelundvej 15, 8762 Flemming, matr. nr. 13A m.fl. Hvirring By, Hvirring.
Se tilladelsen
Klagefrist udløber den 1. november 2022