Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

 

Tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand, tag- og overfladevand 
NemBilvask ApS, 
Remmerslundvej 2, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 1. maj 2020 

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Lille Dalby Bakker – etape 3
Nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand fra fremtidigt boligområde beliggende i Lille Dalby Bakker – etape 3.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 30. april 2020