Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra fælleskøkken, til Bofællesskab Skærvebo, Haremarksvej 76, 8723 Løsning.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 5. juli 2021.