Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Bøgballevej 19, Kragelund, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til afledning af overfladevand fra forsinkelsesbassin på K.S.M. Kragelund ApS.
Klagefristen udløber den 22. oktober 2019.
Se afgørelsen