Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Lille Dalby Bakker – etape 2.
Nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand fra fremtidigt boligområde beliggende i Lille Dalby Bakker- etape 2.
Se tilladelse
Klagefrist udløber den 6. november 2018

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Nygade og Hedebogade samt nedsivning af tag- og overfladevand fra tagarealer og befæstede arealer på privat grund, hvor regnvand håndteres af Hedensted Spildevand.
Se tilladelse
Klagefrist udløber den 6. november 2018

Sønderskovvej 5A, 8721 Daugård
Tilladelse til afledning af processpildevand fra vildtslagteri til Hedensted Spildevand A/S’ kloaksystem
Se tilladelse
Klagefristen udløber den 31. oktober 2018

Tilladelse til Hedensted Kommune om nedsivning af overfladevand fra vejarealer i projektområdet, dog undtaget vejvand fra Nygade og Hedebogade, som håndteres af Hedensted Spildevand.
Se tilladelse
Klagefrist udløber den 25. oktober 2018

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ansøgt etablering af nedsivningsanlæg for vejvand fra Horsensvej, 8722 Hedensted.
Håndtering af nedsivningsanlæg for vejvand er i forhold til det konkrete projekt vurderet til ikke at kræve miljøvurdering.
Se afgørelse
Klagefrist udløber den 25. oktober 2018

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven om ansøgt om nedsivning af vejvand fra Nygade og Hedebogade, 8722 Hedensted, samt nedsivning af tag- og overfladevand fra private matrikler på Nygade, Hedebogade og Horsensvej, 8722 Hedensted, i nedsivningsbrønde eller faskiner.
Håndtering af tag- og overfladevand i nedsivningsbrønde og faskiner er i forhold til det konkrete projekt vurderet til ikke at kræve miljøvurdering.
Se afgørelse
Klagefrist udløber den 25. oktober 2018