Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Søndergade 18 – 20, 8783 Hornsyld
Tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskeplads til Hedensted Spildevand A/S´ kloaksystem.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 10. december 2018

Industrivænget 11, 8783 Hornsyld
Tilladelse til afledning af sanitært spildevand, tagvand og overfladevand fra modtageplads og øvrigt asfaltbelagt område til Hedensted Spildevand A/S´skloaksystem
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 7. december 2018