Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse til Rugmarken 4, 8722 Hedensted, Demensplejehjem
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21 marts 2023

Tilslutningstilladelse til Palsgaard A/S forrenseanlæg, Gludvej 8, 7130 Juelsminde
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. marts 2023