Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Tilslutningstilladelse for Bilvaskeanlæg - Rousthøjs Alle 55, 7130 Juelsminde
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 27. marts 2018

Mårvej 34, 8722 Hedensted
Tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 13. marts 2018

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg – Lille Dalby Bakker, 8722 Hedensted
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 15. februar 2018