Spildevandstilladelser

Her kan du se spildevandstilladelser.

Der er givet følgende spildevandstilladelser:

Mårvej 34, 8722 Hedensted
Tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 13. marts 2018

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg – Lille Dalby Bakker, 8722 Hedensted
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 15. februar 2018