Museumsloven

Her kan du se afgørelser iht. Museumsloven

Lovliggørende dispensation til nedlægning af digestrækning matr.nr. 12b og 1l, Løsning By, Løsning, Gl. Præstegårdsvej 16, 8723 Løsning
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 31. marts 2022