Museumsloven

Her kan du se afgørelser iht. Museumsloven.

Lovliggørende dispensation til nedlægning af 120 meter beskyttet dige med vilkår om 350 meter erstatningsdige, Båstrupvej 57, 8722 Hedensted
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 2. august 2018