Lokalplaner

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne lokalplaner i kommunen.

Forslag til lokalplaner

Når enten en konsulent eller kommunen har lavet et forslag til en lokalplan, så kan du læse forslaget her. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til en lokalplan, som er på kommunens hjemmeside i typisk 2-8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i den enkelte plan. 

  • Forslag til lokalplan 1143 Industrielt landbrugsområde mellem Kodallundvej og Hedelundvej med tilhørende KPT. nr. 23 (offentliggjort fra d. 4. december 2020 til d. 29. januar 2021)

  • Forslag til lokalplan 1148  Boliger ved Rønne Alle i Hedensted (offentliggjort fra d. 30. november 2020 til d. 4. januar 2021)

  • Forslag til Lokalplan 1136 Boliger ved Rævebjergvej i Løsning (offentliggjort fra d. 10. november 2020 til den 5. januar 2021)

  • Forslag til lokalplan 1155 for Møllestien i Lindved mindre ændringer af lokalplan 55 Byråd vedtagelse: 28.oktober 2020. Høringsperiode d. 6. november 2020 - 20. november 2020 

  • Forslag til lokalplan 1144 Boliger på Gesagervej i Hedens (offentliggjort fra d. 13. november 2020 til d. 8. januar 2021 med tilhørende KPT nr. 19)

  • Forslag til lokalplan 1145 for boligområde ved skoven i Rask Mølle (offentliggjort fra den 2. december 2020 til og med 27. januar 2021).

 

Nye vedtagne lokalplaner

Når der er lavet en lokalplan, så kan du se planen her. Hvis du er klageberettiget, så har du 4 uger fra lokalplanen er offentligt bekendtgjort til at påklage retlige spørgsmål. Læs mere om klagefrist og -vejledning i den enkelte plan. 

Du kan se alle lokalplaner samt læse mere om lokalplanlægning i Planportalen.