Lokalplaner

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne lokalplaner i kommunen.

Forslag til lokalplaner eventuelt med tilhørende kommuneplantillæg

Når kommunen har lavet et forslag til en lokalplan, eventuelt med tilhørende kommuneplantillæg, kan du læse forslagene på denne side. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene, som er på kommunens hjemmeside i typisk 2-8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i den enkelte plan. 

 • Forslag til Lokalplan 1184 for etageboliger ved Bredgade i Hedensted
  Lokalplanen er udarbejdet samtidig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15
  Høringsperiode 4. april 2024 til 30. maj 2024

 • Forslag til Lokalplan 1201 for boligområde i Torup Øst
  Høringsperiode 22. marts 2024 til 22. april 2024

 • Forslag til Lokalplan 1200 for boligområde i Torup Vest
  Høringsperiode 22. marts 2024 til 22. april 2024

 • Forslag til Lokalplan 1195 for boligområde ved Petersmindevej i Juelsminde
  Høringsperiode 21. marts 2024 til 21. april 2024

Nye vedtagne lokalplaner eventuelt med tilhørende kommuneplantillæg

Når der er lavet en lokalplan eventuelt med tilhørende kommuneplantillæg, kan du se planerne på denne side. Hvis du er klageberettiget, har du 4 uger fra lokalplanen er offentligt bekendtgjort til at påklage retlige spørgsmål. Læs mere om klagefrist og klagevejledning i den enkelte plan.  

Aflysninger af lokalplaner

 

Du kan se alle lokalplaner samt læse mere om lokalplanlægning i Planportalen. Du kan se alle kommuneplantillæg i Hedensted Kommuneplan 2021-2033.