Lokalplaner

Her kan du se nye forslag og endeligt vedtagne lokalplaner i kommunen.

Forslag til lokalplaner

Når enten en konsulent eller kommunen har lavet et forslag til en lokalplan, så kan du læse forslaget her. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til en lokalplan, som er på kommunens hjemmeside i typisk 2-8 uger. Læs mere om fristen for høringsperioden i den enkelte plan. 

  • Forslag til lokalplan 1160 for Boliger Tykmosevej og Agersbølvej i Lindved (offentliggjort i perioden fra den 9. september til den 7. oktober 2021)
  • Forslag til lokalplan 1153 for Boliger ved Nordmarksvej i Glud (offentliggjort i perioden fra den 7. oktober til den 4. november 2021)

  

Nye vedtagne lokalplaner

Når der er lavet en lokalplan, så kan du se planen her. Hvis du er klageberettiget, så har du 4 uger fra lokalplanen er offentligt bekendtgjort til at påklage retlige spørgsmål. Læs mere om klagefrist og -vejledning i den enkelte plan. 

Du kan se alle lokalplaner samt læse mere om lokalplanlægning i Planportalen.