‹ Tilbage

Afgørelse om Rottehandlingsplan 2023-2025 for Hedensted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøscreening

Hedensted kommune har truffet afgørelse om at Rottehandlingsplanen 2023- 2025 for Hedensted kommune ikke skal screenes jf LBK nr 4 af 03/01/2023. 

Se afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 19. maj 2023