Udbud og andre offentliggørelser

Se andre typer offentliggørelser og annonceringer.

Nyt fra Byg og Miljø

14. juni 2021 | NemID erstattes med MitID Læs mere om Nyt fra Byg og Miljø

Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

26. marts 2021 | Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Juelsminde er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 24. september 2021. Se forslag til Risikostyringsplan 2021 Forslag eller bemærkninger til planforslag... Læs mere om Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land

4. december 2020 | Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land, sendes nu i høring. Du kan finde kommuneplantillægget på Hedensted Kommunes hjemmeside: https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=777 Det er muli... Læs mere om Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land

Høring af plan for risikobaseret dimensionering

15. oktober 2020 | Forslaget til planen for risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen sendes nu i høring Læs mere om Høring af plan for risikobaseret dimensionering

Forslag til lokalplan 1140

2. juli 2020 | Hedensted Kommune ønsker at skabe mulighed for, at et område på Rugmarken i den sydlige del af Hedensted kan benyttes til etablering af en døgninstitution, nærmere bestemt et demensplejehjem. Plejehjemmet består af ca. 67 pleje... Læs mere om Forslag til lokalplan 1140

Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

30. juni 2020 | Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et nyt boligområde ved Vejlevej i Hedensted. Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om områdets fremtidige anvendelse til boliger. Læs mere om Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

26. juni 2020 | Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra bygherre om at anvende området til udstykning af boligparceller af forskellig karakter - herunder storparceller. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan med åben-lav og... Læs mere om forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

26. juni 2020 | Kommuneplantillæg nr. 30 udarbejdes for at give mulighed for at opføre bebyggelse i en højde på op til 30 meter på matr.nr. 1an og 1al Gesager, Hedensted. Læs mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

12. december 2019 | Kystdirektoratet har truffet afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune. Læs mere om Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Fjernvarmeforsyning af Daugård

28. november 2019 | Hedensted Kommune har modtaget ansøgning fra Hedensted Fjernvarme om fjernvarmeforsyning til og i Daugård. Se Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Daugård - september 2019 Eventuelle bemærkninger til projektforslaget ska... Læs mere om Fjernvarmeforsyning af Daugård