Udbud og andre offentliggørelser

Se andre typer offentliggørelser og annonceringer.

Bekendtgørelse om Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af signalreguleret kryds mv. ved Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej i Hedensted By

22. januar 2024 | Vejdirektoratet har i 2019 lavet en VVM-redegørelse for sideudvidelsen af E45, og siden den blev præsenteret, er der sket stor udvikling i Hedensted kommune, særligt omkring Kildeparken, som ikke var forudset på det tidspunkt. Læs mere om Bekendtgørelse om Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af signalreguleret kryds mv. ved Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej i Hedensted By

Høring af ansøgt projekt om etablering af privat renseanlæg

14. december 2023 | Høring med henblik på afgørelser - etablering af ledningsanlæg til nyt privat renseanlæg, på matrikel nr. 7g Neder Bjerre By, Bjerre, med udledning i Bjørnkær Grøft Læs mere om Høring af ansøgt projekt om etablering af privat renseanlæg

Afgørelse om Rottehandlingsplan 2023-2025 for Hedensted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøscreening

20. april 2023 | Hedensted kommune har truffet afgørelse om at Rottehandlingsplanen 2023- 2025 for Hedensted kommune ikke skal screenes jf LBK nr 4 af 03/01/2023.  Se afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagev... Læs mere om Afgørelse om Rottehandlingsplan 2023-2025 for Hedensted Kommune ikke er omfattet af krav om miljøscreening

Høring - Udkast til Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune

8. december 2021 | Hedensted Kommune sender hermed ”Udkast til strategi for biodiversitet” i høring indtil den 10. januar 2022. Læs mere om Høring - Udkast til Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune

Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

26. marts 2021 | Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Juelsminde er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 24. september 2021. Se forslag til Risikostyringsplan 2021 Forslag eller bemærkninger til planforslag... Læs mere om Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

Høring af plan for risikobaseret dimensionering

15. oktober 2020 | Forslaget til planen for risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen sendes nu i høring Læs mere om Høring af plan for risikobaseret dimensionering

Fjernvarmeforsyning af Daugård

28. november 2019 | Hedensted Kommune har modtaget ansøgning fra Hedensted Fjernvarme om fjernvarmeforsyning til og i Daugård. Se Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Daugård - september 2019 Eventuelle bemærkninger til projektforslaget ska... Læs mere om Fjernvarmeforsyning af Daugård

Åstedsforretning i Løsning

4. september 2019 | For ny boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej i Løsning. Læs mere om Åstedsforretning i Løsning

Offentliggørelse af Miljøscreening af varmeplan

Udvalget for Vækst & Klima har besluttet at udsende Hedensted Kommunes varmeplan i høring i henhold til den nationale politiske aftale ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Et grønnere og sikrere Danmark – Danmark kan mere... Læs mere