Udbud og andre offentliggørelser

Se andre typer offentliggørelser og annonceringer.

Forslag til lokalplan 1140

2. juli 2020 | Hedensted Kommune ønsker at skabe mulighed for, at et område på Rugmarken i den sydlige del af Hedensted kan benyttes til etablering af en døgninstitution, nærmere bestemt et demensplejehjem. Plejehjemmet består af ca. 67 pleje... Læs mere om Forslag til lokalplan 1140

Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

30. juni 2020 | Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et nyt boligområde ved Vejlevej i Hedensted. Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om områdets fremtidige anvendelse til boliger. Læs mere om Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

26. juni 2020 | Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra bygherre om at anvende området til udstykning af boligparceller af forskellig karakter - herunder storparceller. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan med åben-lav og... Læs mere om forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

26. juni 2020 | Kommuneplantillæg nr. 30 udarbejdes for at give mulighed for at opføre bebyggelse i en højde på op til 30 meter på matr.nr. 1an og 1al Gesager, Hedensted. Læs mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

12. december 2019 | Kystdirektoratet har truffet afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune. Læs mere om Afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Fjernvarmeforsyning af Daugård

28. november 2019 | Hedensted Kommune har modtaget ansøgning fra Hedensted Fjernvarme om fjernvarmeforsyning til og i Daugård. Se Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Daugård - september 2019 Eventuelle bemærkninger til projektforslaget ska... Læs mere om Fjernvarmeforsyning af Daugård

Åstedsforretning i Løsning

4. september 2019 | For ny boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej i Løsning. Læs mere om Åstedsforretning i Løsning