Udbud og andre offentliggørelser

Se andre typer offentliggørelser og annonceringer.

Bekendtgørelse - Åstedsforretning mellem Daugårdvej og jernbanen i Hedensted

26. oktober 2021 | Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af regnvandsbassin mellem Daugårdvej og jernbanen i Hedensted. Læs mere om Bekendtgørelse - Åstedsforretning mellem Daugårdvej og jernbanen i Hedensted

Forslag til Hedensted Kommuneplan 2021-2033 klar til høring

6. september 2021 | Et forslag til den øverste plan for Hedensted Kommunes udvikling de næste 12 år er nu i høring. Læs mere om Forslag til Hedensted Kommuneplan 2021-2033 klar til høring

Bekendtgørelse - Åstedsforretning Løsning

8. juli 2021 | Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af cykel- og gangsti i tilknytning til stitunnel ved Jernbanegade i Løsning. Læs mere om Bekendtgørelse - Åstedsforretning Løsning

Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

26. marts 2021 | Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Juelsminde er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 24. september 2021. Se forslag til Risikostyringsplan 2021 Forslag eller bemærkninger til planforslag... Læs mere om Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde

Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land

4. december 2020 | Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land, sendes nu i høring. Du kan finde kommuneplantillægget på Hedensted Kommunes hjemmeside: https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=777 Det er muli... Læs mere om Kommuneplantillæg nr. 35 for solceller i det åbne land

Høring af plan for risikobaseret dimensionering

15. oktober 2020 | Forslaget til planen for risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen sendes nu i høring Læs mere om Høring af plan for risikobaseret dimensionering

Forslag til lokalplan 1140

2. juli 2020 | Hedensted Kommune ønsker at skabe mulighed for, at et område på Rugmarken i den sydlige del af Hedensted kan benyttes til etablering af en døgninstitution, nærmere bestemt et demensplejehjem. Plejehjemmet består af ca. 67 pleje... Læs mere om Forslag til lokalplan 1140

Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

30. juni 2020 | Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et nyt boligområde ved Vejlevej i Hedensted. Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om områdets fremtidige anvendelse til boliger. Læs mere om Idéfase – Kommuneplantillæg nr. 29 for boliger ved Vejlevej i Hedensted

forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

26. juni 2020 | Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra bygherre om at anvende området til udstykning af boligparceller af forskellig karakter - herunder storparceller. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan med åben-lav og... Læs mere om forslag for lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej

26. juni 2020 | Kommuneplantillæg nr. 30 udarbejdes for at give mulighed for at opføre bebyggelse i en højde på op til 30 meter på matr.nr. 1an og 1al Gesager, Hedensted. Læs mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for erhverv ved Gesagervej